МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

                            Н А К А З 

                       02.06.2010  N 322 
         Про затвердження Переліку стандартів і норм,
яким повинні відповідати радіоелектронні
засоби (РЕЗ), що можуть застосовуватися в Україні 

     Відповідно до  статті 27  Закону України  “Про  радіочастотний
ресурс України”,  Положення про Міністерство транспорту  та зв’язку
України,   затвердженого  постановою   Кабінету  Міністрів  України
від 06.06.2006 № 789,  Н А К А З У Ю

     1. Затвердити   Перелік   стандартів  і  норм,  яким   повинні
відповідати радіоелектронні засоби (РЕЗ), що можуть застосовуватися
в Україні (далі – Перелік), що додається. 

     2. Підтвердження РЕЗ  вимогам стандартів  і норм,  наведеним у
Переліку,   здійснюється  акредитованими  в  установленому  порядку
органами,  уповноваженими  на проведення  цієї діяльності,  перелік
яких  погоджується   Національною  комісією  з  питань  регулювання
зв’язку України. 

     3. Державній  адміністрації  зв’язку   забезпечити  розміщення
цього наказу на веб-сайті Держзв’язку. 

     4. Визнати  таким,  що втратив  чинність,  наказ  Міністерства
транспорту   та  зв’язку   України   від  23.08.2007   №  754  “Про
затвердження  Переліку стандартів і норм,  яким повинні відповідати
радіоелектронні засоби (РЕЗ), що можуть застосовуватися в Україні”. 

     5. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2010. 

     6. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   на
заступника  Міністра  –  голову   Державної  адміністрації  зв’язку
С. Краснокутського. 

 Міністр                                              К. Єфименко

Start typing and press Enter to search