ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ 

                              Н А К А З 

                       30.12.2009    N 296

               Про затвердження Порядку організації,
фінансування, супроводження виконання робіт
за договорами на створення та передачу
науково-технічної продукції

     З метою упорядкування діяльності,  пов’язаної зі створенням та
передачею  науково-технічної  продукції  у сферах  телекомунікацій,
користування  радіочастотним  ресурсом  України  та надання  послуг
поштового зв’язку,  Н А К А З У Ю

     1. Затвердити Порядок організації, фінансування, супроводження
виконання   робіт   за  договорами   на   створення   та   передачу
науково-технічної продукції  у сферах телекомунікацій, користування
радіочастотним  ресурсом  України   та  надання  послуг   поштового
зв’язку (далі – Порядок), що додається. 

     2. Керівникам   структурних   підрозділів    Держзв’язку   при
укладанні  договорів  на  створення  та передачу  науково-технічної
продукції  у сферах  телекомунікацій,  користування  радіочастотним
ресурсом України  та надання послуг поштового зв’язку  і під час їх
виконання керуватися цим Порядком. 

     3. Управлінню  стратегії розвитку телекомунікацій  забезпечити
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держзв’язку. 

     4. Управлінню  документального забезпечення  (М. Вільчинський)
копію цього наказу розіслати структурним підрозділам Держзв’язку. 

     5. Контроль  за виконанням  цього наказу  покласти  на першого
заступника голови Держзв’язку В. Смоляра. 

     6. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року. 

Заступник Міністра транспорту
та зв’язку України –  голова
Державної адміністрації зв’язку                         М. Гончар

Start typing and press Enter to search