НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

                                   Н А К А З

                              29.05.2009  № 98-нк
                         Про введення в експлуатацію
узагальненої бази кодів-ІМЕІ
мобільних терміналів

     Відповідно до Положення  про надання дозволів  на ввезення з-за кордону
в  Україну   радіоелектронних   засобів   та   випромінювальних   пристроїв,
затвердженого рішенням НКРЗ  від 05.02.09  №1338,  зареєстрованого Мін’юстом
України  17.03.09  за № 242/16258,  а також  Порядку  реалізації  в  Україні
радіоелектронних   засобів  та  випромінювальних   пристроїв,  затвердженого
рішенням  НКРЗ  від  05.02.09  № 1339,   зареєстрованого  Мін’юстом  України
17.03.09 за № 243/16259 та з метою забезпечення функціонування Інформаційної
системи обліку мобільних терміналів,  у відповідності до вимог законодавства
України  Н А К А З У Ю:

     1. Начальнику   ДП   «Український    державний    центр    радіочастот»
Слободянюку П.В.:
– ввести   в  експлуатацію   узагальнену  базу   кодів-ІМЕІ   мобільних
терміналів з 30 травня 2009 року;
– забезпечити наповнення та супроводження  узагальненої бази кодів-ІМЕІ
мобільних терміналів.

     2.Покласти   відповідальність   за  функціонування   узагальненої  бази
кодів-ІМЕІ мобільних терміналів та захист інформації в Інформаційній системі
обліку  мобільних терміналів  на начальника  ДП «Український державний центр
радіочастот» Слободянюка П.В.

     4. Адміністративному департаменту (Покутному П.Г.) довести цей наказ до
відома членів НКРЗ, ДЛР, ДІЗ та ДП «УДЦР».

     5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Голова                                                  С.Колобов

Start typing and press Enter to search