НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ

Н А К А З
29.05.2009 № 226

Про введення системи
ІСОМТ в промислову експлуатацію

На виконання наказу Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.05.09 № 98-нк „Про введення узагальненої бази кодів-ІМЕІ мобільних терміналів” для забезпечення надійного та безпечного функціонування програмно-технічного комплексу Автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України (далі – ІСОМТ)

Н А К А З У Ю:

1. З 30.05.09 ввести першу чергу ІСОМТ у промислову експлуатацію.

2. Начальнику УРЗП Гріцаєнку М.В., начальнику УНТЗ Корсаку В.Ф. до 5.06.09 організувати розробку та подання на затвердження інструкцій щодо експлуатації ІСОМТ та посадових інструкцій.

3. Встановити режим експлуатації системи – цілодобово.

4. Обробку інформації в системі здійснювати відповідно до чинних нормативних актів у сфері телекомунікацій, обов’язків визначених посадових осіб та технічної документації на систему.

5. Для забезпечення працездатності ІСОМ призначити:
5.1. Технічним адміністратором системи – заступника начальника відділу телекомунікацій УТК Несмашного В.А., який несе відповідальність за функціонування комп’ютерного, телекомунікаційного обладнання, системного програмного забезпечення та резервування даних ІСОМТ.
5.2. Системним адміністратором – провідного інженера відділу автоматизації УНТЗ Нестеренко О.В., який несе відповідальність за забезпечення функціонування спеціального програмного забезпечення системи.
5.3. Відповідальним за ведення бази даних ІСОМТ – начальника ВВР Шурбаєва Г.П., який несе відповідальність за своєчасність та повноту введеної інформації, проведення аналізу та формування звітів щодо кодів-ІМЕІ мобільних терміналів, визначення прав доступу до ІСОМТ.
5.4. Адміністратором безпеки Скринника С.М. – фахівця з організації захисту інформації СЗІ УНТЗ, який несе відповідальність забезпечення функціонування КСЗІ ІСОМТ, управління доступом до ІСОМТ.

6. Начальнику УНТЗ Корсаку В.Ф. забезпечити надійне та безпечне функціонування програмно-технічного комплексу ІСОМТ.

7. Встановити максимальний термін відновлення ІСОМТ після відмови або збою – 8 годин, період резервування бази даних системи – 24 години.

8. Науково-технічне супроводження роботи ІСОМТ покласти на начальника УНТЗ Корсака В.Ф.

9. Головному бухгалтеру Красносільській О.П. поставити обладнання та програмне забезпечення ІСОМТ на матеріальний облік. Встановити термін амортизації обладнання та програмного забезпечення 5 років.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник П.В. Слободянюк

Start typing and press Enter to search