2011pvs

Протягом останніх років Державне підприємство „Український державний центр радіочастот” демонструє стабільні високі результати у виробничій діяльності. Підвищується ефективність виконання покладених на УДЦР завдань, покращується якість надання робіт та послуг користувачам радіочастотного ресурсу, суттєво зростають відрахування у державну казну. За офіційними статистичними даними, підприємство  у 2010 році знову визнано кращим в Україні.

 

Про те, завдяки чому колективу вдається досягати високих виробничих показників, розповідає начальник Українського державного центру радіочастот Павло Слободянюк.

 

– Другий рік поспіль Український державний центр радіочастот, який ви, шановний Павле Васильовичу, очолюєте,   за офіційними статистичними даними, визнається кращим підприємством України. А вас, відповідно до підсумків 2010 року, названо серед кращих державних керівників року і вам присвоєно статус „Професіонал галузі”. Як ви це оцінюєте?

 

П.С.: – Звичайно, що тим, хто працює на нашому підприємстві, приємно було почути таку новину. Адже кожний працівник сприймає її як високу оцінку його особистого внеску у спільний результат. З задоволенням ми сприймаємо цю звістку ще й тому, що вона надійшла від Національного бізнес-рейтингу, в основу якого покладено офіційні дані державних органів статистики України та який упродовж чотирьох років аналізує діяльність понад 300 000 підприємств країни усіх форм власності.

 

А ми намагаємося з кожним роком нарощувати результати нашої діяльності, насамперед з основного показника – виконання плану доходів. Думаю, що красномовним свідченням цьому буде така цифра: доходи підприємства відповідно до плану 2010 року склали 110 %. Тобто, навіть у кризовий період ми не тільки не погіршили виробничих показників, а й спромоглися їх покращити.

 

А звання кращого підприємства, як ви розумієте, багато до чого зобов’язує. І, в першу чергу, до того, щоб не тільки утримати завойовані позиції, а й вийти на нові рубежі. Причому, по всіх показниках. А на чому зосередити зусилля, ми знаємо. Завдання визначено, закладено в плани діяльності і розвитку підприємства.  Впевнений, що ми їх успішно реалізуємо.

 

– Як відомо, Національний бізнес-рейтинг оцінював виробничі колективи за такими критеріями як обсяг реалізованої продукції, заробітна плата, чистий прибуток та продуктивність праці. А чи могли б ви більш детально розкрити основні показники?

 

П.С.: – А чому б і ні? Нам немає, чого приховувати.  По-перше, останнім часом ми більш прискіпливо підійшли до надання послуг. Тут в основу поклали їх якість та оперативність. І це стало правилом для кожного працівника. Ніяких формалізму або халтури! Звісно, що на це відразу відреагували замовники й користувачі послуг, яким подобається отримувати якісний продукт. По-друге, для працівників певним стимулом для високопродуктивної праці виступають досить пристойна заробітна плата та серйозний, так званий, соціальний пакет. По-третє, збільшився чистий прибуток підприємства, державі вчасно виплачуються всі платежі. Наприклад, за 2010 рік державі різних видів платежів і податків сплачено близько 150 мільйонів гривень. І, нарешті, показовим, на мій погляд, є те, що, скажімо, за десять останніх років чисельність працівників на підприємстві збільшилась майже у  два рази, а валовий дохід фактично зріс у 14 разів. Ці цифри говорять самі за себе: значно збільшилась продуктивність кожного працівника, його віддача.

 

– Що, на Ваш погляд, дозволяє досягати таких високих  результатів?

 

П.С.: – В першу чергу, звичайно, високих, і, додам, стабільних показників підприємство досягає завдяки тому, що нам вдалося сформувати згуртований й високопрофесійний колектив. А якщо помножити це на міцну базу знань, досвід, дисципліну й відповідальність, додати до цього використання найсучасніших технологій, нових програмних продуктів, розробку вітчизняних комплексів вимірювань… Ось вам і результат.

 

Крім того, на сьогоднішній день ми повністю перейшли на автоматизовану систему забезпечення радіочастотних присвоєнь, яка є однією з найкращих систем у світі. Ми також змогли розробити і, за підтримки вітчизняного виробника, забезпечити виробництво засобів для радіочастотного моніторингу, які абсолютно не поступаються аналогічним комплексам, що виробляються у Німеччині, США, Ізраїлі. Причому вартість наших засобів є значно нижчою, що й дозволяє нам замовляти необхідну кількість для УДЦР.

 

До речі, і це приємно відзначити, система з радіочастотного моніторингу у смугах частот загального користування в Україні за організацією, структурою та ступенем охоплення радіоелектронних засобів визнана найрозвинутішою як на теренах СНД так й в цілому в Європі.

 

Розвиток підприємства також пов’язаний з активною і плідною, на наше переконання, міжнародною діяльністю. Ми значно посилили цей вектор роботи, що дозволило нам розширити спектр взаємодії  з міжнародними організаціями телекомунікаційної сфери, піднести цю співпрацю на рівень європейського зразка. Так, тільки за останній рік на території УДЦР з нашими партнерами проведено 7 важливих міжнародних заходів, в яких взяли участь представники майже 30 країн світу.

 

– Павле Васильовичу, поділіться, будь ласка, найближчими планами  державного підприємства.

 

П.С.: – Плани наші прості і конкретні – продовжувати рухатися в тому ж напрямку. Зараз же ми працюємо над реалізацією затвердженої стратегії розвитку підприємства «Український державний центр радіочастот» на 2010-2012 роки. Першим напрямом програми є створення сприятливих умов для впровадження в Україні нових і забезпечення розвитку й функціонування існуючих систем, стандартів і послуг зв’язку. Другим – подальша автоматизація виробничих процесів на підприємстві з метою підвищення ефективності виконання завдань. І третім основним завданням ми визначили подальше вдосконалення технологічних процесів на підприємстві.

 

Для успішної реалізації стратегії розвитку по кожному з визначених напрямів необхідно виконати ряд наступних завдань.

 

У рамках першого напрямку – ми повинні спрямувати зусилля на подальшому розвитку автоматизованої системи радіомоніторингу, що має сприяти забезпеченню регуляторних органів об’єктивною інформацією про стан використання радіочастотного ресурсу в Україні. Крім того, провести певні науково-дослідні роботи, які дозволять підвищити ефективність використання радіочастотного ресурсу.

 

Ми повинні, крім того, бути готовими до впровадження технологій, які дозволяють забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу держави.  Наші фахівці  і надалі будуть працювати над розвитком системи радіочастотного моніторингу, яка б відповідала рівню розвитку телекомунікаційної сфери. Тобто, якщо НКРЗ збирається вводити систему четвертого покоління, то ми повинні бути вже сьогодні готовими провести і розрахункову частину, і аналіз завантаженості діапазону, і проконтролювати порядок його використання.

 

Також ми вже вирішуємо проблему щодо радіоконтролю новітньої технології LTE, яку нещодавно презентовано в Україні.

 

Для другого напряму пріоритетними завданнями є завершення створення єдиної корпоративної інформаційно-аналітичної мережі підприємства, що здійснюється шляхом завершення інтеграції автономних систем, програмних і програмно-апаратних комплексів з підключенням філій у двадцяти чотирьох областях України та Автономній республіці Крим, а також подальший розвиток системи обліку і контролю за ввезенням в Україну і реалізацією радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, зокрема системи обліку мобільних терміналів.

 

Щодо третього напряму, то він передбачає реалізацію комплексу заходів зі створення в УДЦР центра обробки даних, завершення введення в експлуатацію автоматизованої системи розрахунку електромагнітної сумісності на базі програмного комплексу ICS Manager nG, розвиток системи сертифікації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та досягнення злиття цих двох систем, а також удосконалення нормативно-правової і методичної бази діяльності підприємства.

 

Окремим пунктом сьогодні стоїть питання щодо підготовки до проведення  в Україні фінальної частини 14-го Чемпіонату Європи з футболу УЕФА-ЄВРО-2012. Перед УДЦР у цих заходах поставлено багато ключових завдань, які належать до телекомунікаційної сфери. Зокрема, розробка уніфікованих форм заяв та дозволів на ввезення та експлуатацію радіоелектронних засобів, визначення термінів і порядку розгляду заяв та видачі дозволів, процедур маркування радіоелектронного обладнання та його допуску до місць проведення спортивних заходів, усунення радіозавад тощо. Відповідним досвідом наших фахівців вже озброїли партнери з Австрії. Наразі йде узгодження всіх позицій з польською стороною, які переймаються тими ж проблемами.

 

Планів, як бачите, багато.  Але ми, як кажуть, поставили наш виробничий потенціал на рейки і Український державний центр радіочастот, як потужний  локомотив, набирає швидкість.

 

Start typing and press Enter to search