У вищих навчальних закладах, після досить напруженого   вступного марафону і пов’язаних з ним психологічних стресів, навчальний процес увійшов в нормальне русло. Відтепер студентству доведеться не тільки здолати виснажливі сесії, пройти багато захистів й іспитів, але й отримати спеціальність і знайти добрий виробничий майданчик для подальшого кар’єрного зростання.

А як дбають про високу кваліфікацію працівників в Українському державному центрі радіочастот? Що робить керівництво державного підприємства для перенавчання фахівців та підвищення їх професійного рівня? Про це та інші аспекти підготовки спеціалістів розповідає начальник УДЦР Павло Слободянюк.

 

pv-slobodyanyuk

Кор.: Павле Васильовичу, Український державний центр радіочастот є досить специфічним підприємством, діяльність якого спрямована на надання якісних послуг частотокористувачам, захист інтересів держави, її безпеки. Це, безумовно, накладає певний відбиток на організацію виробничого процесу, а ще й вимагає високої кваліфікації працівників. Чи відповідає рівень підготовки фахівців підприємства завданням, які покладені на УДЦР?

 

Павло Слободянюк: – Почну, мабуть з того, що підкреслю: наше підприємство є досить успішним і, навіть, якоюсь мірою унікальним. Унікальним в тому плані, що відіграє певну роль у забезпеченні національної безпеки України та регулюванні радіочастотним ресурсом. Унікальним воно є і щодо переліку напрямків діяльності, а також послуг, які надає нашим громадянам.

Скажу відверто: науково-технічний потенціал УДЦР дозволяє швидко освоювати нові області високих технологій, розширювати сферу досліджень і розробок та отримувати вагомі практичні результати. Крім того, наше підприємство оснащене найсучаснішою технікою та обладнанням. А головне – тут в переважній більшості працюють спеціалісти високої кваліфікації, серед яких є дійсно фахівці унікального профілю.

Сьогодні, наприклад, в УДЦР працює близько 1200 чоловік, понад 700 з них – в регіональних філіях. Добираємо людей не тільки з високим рівнем спеціальної підготовки, а й молодь, яка виявляє певні фахові здібності та здатна у подальшому прийти на заміну нинішнім перевіреним практикою спеціалістам. Саме молоді ми приділяємо значну увагу.

 

Кор.: Як ви охарактеризуєте кадровий потенціал підприємства і що робить керівництво, аби підтримувати високий фаховий рівень працівників?

 

Павло Слободянюк: – Я вже говорив про те, що у нас дійсно працюють спеціалісти високої кваліфікації, які виконують унікальні роботи. На даний час майже 83 відсотки фахівців мають вищу освіту, 12 кандидатів наук. Протягом, скажімо, 2009 року у вищих навчальних закладах, консультаційно-навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах та інших спеціалізованих організаціях, підвищили кваліфікацію, з отриманням відповідного посвідчення або сертифіката, 193 працівники. Це на 17 % більше, ніж у передньому році. А тільки за перше півріччя цього року  підвищили  кваліфікацію 146 працівників, з них 35 керівників усіх рівнів.

Спираємося й на власні резерви. Так, увійшло у нас в практику  проводити навчання працівників безпосередньо на виробництві. Наприклад, керівниками та провідними фахівцями управління радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, управління радіочастотного моніторингу та сектору навчально-методичної роботи відділу кадрів УДЦР підготовлено та проведено 3 регіональні наради  з  працівниками регіональних філій. В цих нарадах взяли участь 109 працівників філій. В цьому півріччі в нараді з працівниками східного регіону взяли участь 50 фахівців та керівників структурних підрозділів філій.

Крім того, фахівцями відділу кадрів та представниками Корпорації  „Парус” проведено  навчання    відповідальних за роботу з персоналом за темою  „Облік кадрів на підприємстві  в програмі „Парус”.   30 працівників УДЦР та філій вже отримали   сертифікати про закінчення  курсу підготовки фахівців  програмного комплексу „Парус-підприємство 8.5.2”. Також на базі учбового класу УДЦР спеціалісти управління науково-технічного забезпечення з метою поглибленого  вивчення та  удосконалення практичних навичок роботи  в СА „Парус” провели заняття з адміністраторами та  бухгалтерами філій.

Сектором навчально-методичної роботи доопрацьовано курс дистанційного навчання „Основи радіомоніторингу”, розробленого в рамках другого етапу проекту Центру майстерності Міжнародного союзу електрозв’язку. Курс підготовки протягом останнього часу пройшли 22 працівники УДЦР та філій. В цьому році цю практику продовжено.

Також  у нас розроблено комп’ютерний тренажер з кадрових питань, питань охорон  праці. Це нововведення користується великим попитом серед працівників. Тому розробка таких тренажерів, але вже за іншими напрямами роботи, буде продовжена.

 

Кор.: Вірогідно, у вас сформована певна концепція навчання працівників, існує чітка система нарощування знань?

 

Павло Слободянюк: – Так. Ця робота ведеться планомірно. Ще наприкінці минулого року з метою підвищення професійного рівня персоналу та „приведення” його рівня підготовки у відповідність до кваліфікаційних вимог в УДЦР розробили та впровадили низку документів, які сприятимуть упорядкуванню та вдосконаленню роботи з персоналом. Серед таких програмних актів я назвав би „Порядок визначення теоретично-практичного рівня знань працівників ДП „Український державний центр радіочастот”. Цей документ фактично регламентує поетапність підготовки працівників та проведення тестування рівня їх знань за напрямами діяльності підприємства та відповідно до визначених функціональних обов’язків. Результати тестування враховуємо при плануванні підвищення кваліфікації працівників та при  атестуванні на присвоєння кваліфікаційних категорій.

Визначено у нас й порядок підвищення  кваліфікації керівних працівників, професіоналів та фахівців, а також порядок  присвоєння їм кваліфікаційних категорій. Відповідно до затвердженого положення плануємо проводити й атестацію професіоналів та фахівців підприємства.

Хочу, щоб ви знали й про такий важливий аспект нашої діяльності як постійний контроль за тим, щоб наші фахівці повною мірою відповідали кваліфікаційним вимогам посад, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик. Скажімо, в результаті проведеної роботи 25 працівників, освіта яких не відповідала кваліфікаційним вимогам, ми звільнили з посад та перевели на нижчі посади.

Виявили й працівників, які мають вищу освіту не за напрямом роботи. Зважаючи на значний практичний досвід, для них створено можливості отримати другу вищу освіту за напрямом діяльності підприємства. В 2010 році 34 працівника вступили до ВНЗів для отримання другої вищої освіти. Організовано також курси з  підвищення кваліфікації на базі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Кор.: А що, Павле Васильовичу, в цьому аспекті ви вважаєте важливим в роботі з керівним складом?

 

Павло Слободянюк: – Діяльність адміністрації нашого підприємства спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів для власних потреб. Враховуючи це, ми прийняли рішення про впровадження навчання керівників філій фінансово-економічним, правовим, кадровим, технічним та іншим аспектам роботи. І такі щоквартальні навчання введено в практику з початку поточного року.

Як це відбувається? Складаємо програму наради з підвищення кваліфікації керівників філій. Враховуємо, звичайно, в першу чергу їх побажання. Потім визначаємо найбільш проблемні й актуальні питання практичної діяльності. Обов’язковим є інформування і вивчення нових законодавчих актів й нормативних документів. Тут роботи для начальників структурних підрозділів вистачає. Адже майже всі вони долучаються до навчання.

Проводячи роботу з підвищення кваліфікації фахівців, ми працюємо на перспективу. Так, плануємо провести низку занять за темою „Підвищення ефективності діяльності керівника в управлінні персоналом”. Заняття вестимуть професійні педагоги та психологи. Адже, вважаю, для кожного керівника важливим є вміння правильно організувати наставництво і здійснити контроль результатів, визначити мотивацію працівника, передбачити можливі конфлікти в колективі та уникнути їх, взаємодіяти з „важкими” людьми тощо. Цьому не всіх і не всюди навчають. А володіння всім арсеналом управлінських засобів, методів навчання та виховання, уміння створити відповідний психологічний мікроклімат в колективі, на моє глибоке переконання, й дозволить підтримувати на високому рівні відповідальність людей та трудову дисципліну, досягати високих виробничих результатів.

 

Start typing and press Enter to search