Звертаємо увагу операторів телекомунікацій та користувачів РЧР України, що набули чинності зміни до нормативно-правових актів:

  • Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 квітня 2007 року № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 року за № 829/14096;
  • Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 16 липня 2009 року № 1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за № 741/16757.

Ці зміни внесені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 03.03.2015 № 120 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 березня 2015 р. за № 317/26762.

В текстах документів, з метою приведення нормативно-правових актів до вимог діючого законодавства, слова «Державна інспекція зв’язку (далі – ДІЗ)» у відповідних відмінках замінюються словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» також у відповідних відмінках, абревіатури «НКРЗ, ДІЗ» замінюються абревіатурою «НКРЗІ».

Крім того, в текстах виключено або доповнено новими абзацами ряд пунктів.

Зокрема, розділ ІІІ Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування доповнено новим пунктом такого змісту:

«3.7. В окремих випадках для забезпечення ефективного і своєчасного виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад під час проведення державних, громадських, спортивних масових заходів та інших заходів персонал УДЦР працює поза межами визначеного робочого дня (тижня) з дотриманням вимог чинного законодавства.».

В новій редакції викладено Додатки 5, 8 Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування.

Також нещодавно набули чинності зміни до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 липня 2012 року № 324, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за № 1252/21564.

 

Прес-служба Українського державного центру радіочастот

Start typing and press Enter to search