Національне агентство з акредитації України (НААУ) завершило плановий нагляд за діяльністю Випробувального центру Українського державного центру радіочастот на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO/IES 17025:2006 (загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій).

В черговий раз підтверджено, що Випробувальний центр здатний забезпечити технічну компетентність, достовірність та обґрунтованість результатів випробувань продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025:2006.

Як зазначено в рішенні НААУ, ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД може продовжувати роботи у визначеній сфері акредитації, а саме здійснювати випробування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації, засобів телекомунікацій та обладнання для лінійно-кабельних споруд, автоматизованих систем розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінгові системи), побутової радіоелектронної апаратури, електричних пристроїв побутового, комунального та медичного призначення (в тому числі світильники та інші аналогічні пристрої). До цього переліку також належать вироби та обладнання промислового, транспортного та енергетичного призначення, допоміжні пристрої для засобів телекомунікацій, в тому числі джерела живлення, а також електричні іграшки, промислові, наукові та побутові високочастотні установки.

Треба також зазначити, що Випробувальний центр (реєстраційний номер атестату акредитації НААУ № 2Н120) входить до Переліку погоджених НКРЗІ випробувальних центрів (лабораторій), які мають право проводити випробування пристроїв у сфері використання радіочастотного ресурсу України.

Start typing and press Enter to search