Сьогодні Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом” продовжила роботу по секціях. Організатори конференції для вироблення спільних позицій у вирішення існуючих проблем у галузі зв’язку та з метою пошуку шляхів підвищення рівня регулювання телекомунікаційного ринку запропонували її учасникам попрацювати у секціях, яких було шість.

 

В секції № 1 розглядалася проблема доступу до ринків телекомунікацій та здійснення державного нагляду в галузі зв’язку. Головував член НКРЗ Володимир Звєрєв.

 

2010-05-19_p01

Учасники секції заслухали доповіді про спрощення доступу на ринки телекомунікацій України, впровадження реєстраційної основи здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, розглянули особливості здійснення контрольно-наглядових функцій при проведенні державного нагляду у сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, комплекс для просторово-часового екологічного моніторингу радіовипромінювань в діапазоні 0.1-3.5 ГГц, методологічні аспекти екологічної оцінки впливу компонентів мобільного зв’язку на соціоекологічні системи тощо.

 

В роботі секції взяли участь і представники Українського державного центру радіочастот. З процедурою ввезення з-за кордону та реалізації РЕЗ як засобу захисту ринку України від неякісних та недозволених до застосування радіоелектронних засобів фахівців ознайомив заступник начальника УДЦР з питань РЕЗ та ВП Володимир Кіріченко. Про стан та напрямки розвитку системи радіочастотного моніторингу розповів заступник начальника УДЦР з питань РЧМ Володимир Титаренко.

 

Секція № 2 була присвячена темі контролю якості телекомунікаційних послуг та вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж, конвергенції телекомунікаційних послуг та мереж, розвитку та побудові мереж NGN (головував – член НКРЗ Сергій Мирний).

2010-05-19_p02

Учасники секції ознайомилися з досвідом щодо забезпечення контролю якості послуг електрозв’язку в Латвії, розглянули питання забезпечення всебічного інформування споживачів про якість телекомунікаційних послуг в Україні, технічного контролю за якістю телекомунікаційних послуг при здійсненні заходів державного нагляду за ринком телекомунікацій. Вони також обговорили проблеми розвитку перспективних телекомунікаційних технологій та послуг в Україні в умовах глобалізації, алгоритм маршрутизації телетрафіку по максимальному потоку з використанням прогнозуючих моделей, а також заслухали доповіді про об’єднані комунікації Microsoft та технологію LTE, яка дає можливість створення широкосмугових, високошвидкісних систем мобільного зв’язку.

 

На секції № 3 обговорювалося питання ефективності використання радіочастотного ресурсу та впровадження новітніх радіотехнологій (головував – член НКРЗ Анатолій Тичинський).

 

2010-05-19_p03

Учасники секції говорили про ефективність використання РЧР та впровадження новітніх радіотехнологій в Україні, розглянули показники ефективності використання РЧР операторами стільникового зв’язку, ліберальність управління спектром в Норвегії, загальні принципи побудови когнітивних радіосистем, використання діапазону радіочастот 790-862 МГц для потреб цифрового телебачення і радіомовлення, з’ясували ситуацію навколо імпульсних надширокосмугових сигналів і перспектив їх застосування в радіоелектронних засобах в Україні, розглянули методику розрахунку місця розташування базових станцій стільникових систем зв’язку по критерію максимальної „освітленості” зони покриття тощо.

 

Про ефективність використання РЧР в смугах частот 174 230 МГц і 470-862 МГц та можливості його перепланування в інтересах цифрового телерадіомовлення розповів начальник відділу радіомовної служби управління радіочастотних присвоєнь УДЦР Олександр Бондаренко.

 

Доповідь начальника управління науково-технічного забезпечення УДЦР Володимира Корсака була присвячена проблемним питанням електромагнітної сумісності мереж стільникового зв’язку стандартів GSM-900 та CDMA-800.

 

На секції № 4, де головував член НКРЗ Володимир Пащук, йшлося про регулювання номерного ресурсу та взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, а також про аналіз ринку телекомунікацій.

 

2010-05-19_p04

Тут присутні розглянули актуальні проблеми регулювання номерного ресурсу ТМЗК України, технології підвищення ефективності взаємопідключення телекомунікаційних мереж, регулювання значної ринкової переваги (SMP) в Норвегії, заслухали доповіді про деякі особливості конкуренції в телекомунікаціях. Було проведено аналіз ринків телекомунікаційних послуг та розглянуто основні завдання НКРЗ, дано оцінку домінантного положення підприємств на ринку телекомунікаційних послуг в Україні, заслухано інформацію про підходи, розвиток і перспективи служби 112 тощо.

 

На секції № 5 під головуванням члена НКРЗ Людмили Артюшенко розглядалися напрями тарифної політики та регулювання у сфері телекомунікацій.

 

2010-05-19_p05

Учасники секції обговорили такі питання: основні завдання тарифного регулювання у сфері телекомунікацій, регулювання взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій в Україні, вплив регулювання у сфері телекомунікацій на інвестиції, підходи до принципів тарифоутворення на послуги з доступу до ККЕ. Були заслухані доповіді про регуляторні та методичні аспекти методики проведення аналізу телекомунікаційних ринків у Болгарії, стратегічні орієнтири та структурні завдання розвитку системи фінансування галузі зв’язку України. Проаналізовано світовий досвід підтримки загальнодоступності телекомунікаційних послуг та універсальних послуг поштового зв’язку, а також розглянуто міжнародні аспекти взаємоз’єднання мереж фіксованого та мобільного зв’язку.

 

На секції № 6 розглядалися проблеми впровадження інформаційно-аналітичних систем у сфері регулювання зв’язку (голова секції – заступник директора Адміністративного департаменту НКРЗ Борис Ємельяненков).

2010-05-19_p06

Учасники секції заслухали доповіді про систему автоматизації виробничих процесів випробувального центру УДЦР, можливості програмного комплексу для автоматизованого обліку та контролю використання номерного ресурсу ТМЗК та досвід його використання в УДЦР, особливості впливу розвитку телекомунікацій на забезпечення національної безпеки держави, створення автоматизованої інформаційної системи електронної звітності „НКРЗ-ЗВІТ”, принципи створення комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційної системи НКРЗ, принципи автоматизації ділових процесів в органах виконавчої влади з використанням системи Megapolis.DocNet, нанотехнології у сфері телекомунікацій, а також розглянули актуальні проблеми інформаційної безпеки у сфері телекомунікацій та шляхи їх вирішення.

 

Завтра, 20 травня, керівники секцій доповідатимуть про результати роботи. Буде прийнято резолюцію. Відбудеться прес-конференція для засобів масової інформації.

Start typing and press Enter to search