Позивний сигнал

Літерно-цифрове сполучення (слово, мелодія), призначене для ідентифікації станції при проведенні сеансу радіозв’язку.

Параметри випромінювання

Основні параметри (енергетичні параметри, номінали або смуга частот, характеристики сигналу, спрямованість), що деталізують випромінювання конкретного стаціонарного РЕЗ (ВП) у визначеному місці його застосування.

Смуга радіочастот

Частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Радіочастотний спектр

Безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц.

Радіочастотний ресурс

Частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно – орбітальних позиціях.

Радіочастота

Електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра.

Радіотехнологія

Сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу.

Радіозв’язок

Електрозв’язок, який здійснюється з використанням радіохвиль.

План використання радіочастотного ресурсу України

Нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій.

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України

Документ, який засвідчує право суб’єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов.

Користувач радіочастотного ресурсу

Юридична або фізична особа, діяльність якої безпосередньо пов’язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства

Користування радіочастотним ресурсом

Діяльність, пов’язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу.

Висновок щодо електромагнітної сумісності

Технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах.

Випромінювальний пристрій

Технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв’язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом.

Суднова станція

один чи декілька передавачів або приймачів або комбінація передавачів і приймачів, включаючи допоміжне обладнання, яке встановлене на борту судна.

Стаціонарний радіоелектронний засіб

РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі (радіолінії) визначається фіксованими географічними координатами.

Симплексний зв’язок

Спосіб двохстороннього зв’язку, при якому передача можлива позмінно в кожному з двох напрямків каналу електрозв’язку за допомогою, наприклад, ручного управління

Рухомий радіоелектронний засіб

РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі не визначається фіксованими географічними координатами.

Радіоелектронний засіб безпосереднього радіозв’язку

РЕЗ, що використовується без застосування базової станції.

Мережа радіозв’язку (радіомережа)

Сукупність РЕЗ (стаціонарних та/або рухомих), що спільно використовують номінали (смуги) радіочастот та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну

Дуплексний зв’язок

Спосіб двохстороннього зв’язку, при якому передача можлива одночасно в двох напрямках каналу електрозв’язку.

Базова станція

Один або декілька стаціонарних РЕЗ одного типу з допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі радіозв’язку. Дозвіл на експлуатацію базової станції надається як дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені РЕЗ

Абонентський РЕЗ

РЕЗ, що входить до складу мережі радіозв’язку, робота якого здійснюється під управлінням базової станції або через космічну станцію-ретранслятор системи супутникового зв’язку.

Радіоелектронний засіб (РЕЗ)

Технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Присвоєння смуг, номіналів радіочастот

реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу

Яким документом передбачено використання тільки сертифікованих телефонів в Україні?
Що означає позначка UA UCRF під кришкою телефону?

Наявність позначки image description під кришкою мобільного телефону свідчить про те, що телефони цієї моделі адаптовані (підготовлені) виробником для поставки в Україну. Це не є гарантією законності поставки мобільного телефону в Україну та наявності його коду ІМЕІ в узагальненій базі даних кодів IMEI.

На що треба звернути увагу під час придбання телефону в магазині?

Для того, щоб бути впевненим в мобільному телефоні, який купується, його законності, треба здійснити декілька етапів його перевірки:

1. Перш за все, покупець повинен перевірити відповідність коду ІМЕІ мобільного телефону, нанесеного на його фірмовій етикетці, що розміщена на корпусі мобільного телефону під акумулятором, та на заводській упаковці. Якщо вони не співпадають, то доцільно відмовитися від придбання такого телефону.

2. Якщо коди співпали, слід перевірити відповідність коду ІМЕІ, що прошито у спеціальній частині пам’яті мобільного телефону, і нанесеному на його фірмовій етикетці, що розміщена на корпусі мобільного телефону під акумулятором. Зробити це досить просто. Треба включити телефон (у продавця для перевірки мобільних телефонів повинна бути SIM-картка) і набрати на клавіатурі *#06#. На екрані телефону з’явиться його код ІМЕІ, який не обхідно порівняти з написами на телефоні або упаковці. Якщо вони не співпадають, то треба відмовитися від придбання такого телефону, щоб уникнути проблем у подальшому.

3. У разі, якщо коди співпали, необхідно за допомогою цього мобільного телефону, телефону продавця або іншого телефону відправити SМS на короткий номер 307 мобільного оператора з кодом ІМЕІ. Якщо SМS набирає продавець, то перед його відправкою перевірте, чи дійсно ваш код ІМЕІ відправляється для перевірки, а не якийсь інший. Через декілька секунд ви отримаєте формалізоване повідомлення щодо наявності або відсутності коду ІМЕІ цього мобільного телефону в базі даних кодів ІМЕІ.

Перевірку наявності коду ІМЕІ можна здійснити за допомогою Інтернету на веб-сайті УДЦР, який веде базу даних. Згідно законодавства можливість такої перевірки має бути надана в кожному пункті реалізації після 30.06.2009.

Як можна перевірити наявність коду IMEI телефону у базі кодів IMEI?

Наявність коду IMEI можна перевірити за допомогою Інтернет на веб-сайті УДЦР у розділі База ІМЕІ “Перевірка коду ІМЕІ” або шляхом надсилання SMS повідомлення з кодом IMEI на номер 307 Вашого мобільного оператора.

При перевірці коду IMEI я отримую відповідь – Уведений код ХХХХХХХХХХХХХХ в БД IMEI не знайдено, що це означає?

Якщо при перевірці отримано повідомлення – Уведений код ХХХХХХХХХХХХХХ в БД IMEI не знайдено:

  • мобільний телефон, що Ви придбали, було ввезено в Україну з порушенням чинного законодавства – без оформлення відповідних митних процедур;
  • у разі, якщо Ви особисто ввезли з-за кордону в Україну до двох мобільних телефонів і не звернулися з відповідною заявою до УДЦР для реєстрації його коду ІМЕІ в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ;
  • телефон було отримано Вами в міжнародному поштовому відправленні і Ви не звернулися з відповідною заявою до УДЦР для реєстрації його коду ІМЕІ в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ;
  • коди ІМЕІ мобільних телефонів, ввезених імпортером з дотриманням вимог чинного законодавства, були передані в роздрібну реалізацію до подання їх кодів ІМЕІ для внесення до узагальненої бази даних.
Чому при перевірки коду ІМЕІ в Інтернеті при вводі 15 цифр, я отримую відповідь, де зазначено лише 14 цифр?

Остання цифра є контрольною вона розраховується і тому у відповіді зазначаються лише перші 14 цифр, яких достатньо для ідентифікації коду IMEI телефону в базі.

Код мого телефону містить більш 15 цифр, скільки цифр необхідно вводити, щоб перевірити код IMEI мого телефону?

Треба вводити всі цифри.

Яка вартість послуг за внесення коду ІМЕІ до узагальненої бази кодів IMEI?

Відповідно до п.5.17. Положення, внесення  кодів  ІМЕІ  терміналів  до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ здійснюється на БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ.

Мій телефон має два (або більш) кодів IMEI, чи потрібно у заяви зазначати усі коди IMEI?

Так, для внесення до узагальненої бази кодів ІМЕІ необхідно надавати усі коди IMEI такого телефону.

Я привіз мобільний телефон з-за кордону. Як мені зареєструвати його код ІМЕІ в узагальненій базі даних?

Якщо Ви привезли мобільний телефон з-за кордону, Вам необхідно звернуться письмово до УДЦР (адреса: 03179, м. Київ, проспект Перемоги, 15 км) із Заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону в Україну без дозволу УДЦР. Форма заяви знаходиться у розділі “Зразок заяви”.

Пункт 5.15. Положення визначає перелік документів що додаються до заяви:

  • копія митної декларації, у якій зазначені термінали, що ввезені з-за кордону, або першої сторінки та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України паспорта громадянина України для виїзду за кордон – при особистому ввезенні з-за кордону терміналів.

А саме, оформлена митна декларації (копія), в якій зазначено марку та кількість телефонів з наявністю штампів митного органу України про проведення митного контролю.

Якщо при ввезенні телефону з-за кордону митна декларація не була заповнена, до заяви необхідно додати копії документів, які засвідчують легальність перебування за кордоном, а саме ксерокопії першої сторінки паспорту та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України під час особистого ввезення терміналу з-за кордону.

Порядок перетинання державного контролю громадянами України регулюється Законами України “Про прикордонний контроль” та “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, а також Правилами перетинання державного контролю громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Факт проходження прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку через державний кордон України може бути підтверджено відповідним проставленням відмітки “В’їзд” (“Виїзд”) у паспортному документі.

Для підтвердження інформації щодо перетинання Вами державного кордону України, з метою отримання довідки, Ви можете звернуться до Державної прикордонної служби України (за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26, тел. (044) 527-63-01).

Я отримав поштове відправлення у якому мені надіслали телефон. Як мені зареєструвати його коди ІМЕІ в узагальненій базі даних?

Для реєстрації кодів IMEI телефонів, які було отримано в міжнародних поштових відправленнях (міжнародних експрес-відправленнях) від родичів (знайомих) або замовлених в закордонних Інтернет-магазинах, Вам необхідно звернуться письмово до УДЦР (адреса: 03179, м. Київ, проспект Перемоги, 15 км) із Заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону в Україну без дозволу УДЦР. Форма заяви знаходиться у розділі “Зразок заяви”.

Пункт 5.15. Положення визначає перелік документів що додаються до заяви:

  • копія одного із документів, передбачених пунктом 7 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, або пунктом 8 Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1948, – у разі отримання терміналів у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1948 втратила чинність після введення в дію Положення про митні декларації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450.

У цьому разі, для внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було отримано у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях до заяви додаються один із документів, що використовувався для декларування предметів (товарів), які пересилалися через митний кордон, передбачених пунктами 6, 7 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Я отримав посилку з Китаю без митної декларації. Як я можу зареєструвати коди ІМЕІ мого телефону?

До узагальненої бази даних кодів IMEI можуть бути внесені лише коди IMEI мобільних телефонів, які у встановленому законодавством порядку ввезені з-за кордону, підтвердженням цього можуть бути документи, які свідчать про легальність їх ввезення на митну територію України.

У цьому випадку, якщо посилка надійшла без митної декларації або з невідповідним вкладенням поштовим оператором складається акт про фактичне вкладення. Акт може бути складений в відділенні зв’язку на вимогу одержувача в момент його видачі.

У Вашому випадку при отриманні міжнародного поштового відправлення (бандеролі) з Китаю, на її адресному боці повинна бути наклеєна митна декларація CN 22. Відправник здійснює заповнення митної декларації CN 22 прописом (від руки), де вказує детальний опис вкладення, кількість, вагу та вартість (загальну вагу та вартість).

Надаємо приклад використаної митної декларації CN 22 (China Post):

CN22_example

Що таке трек-номер поштового відправлення?

Трек-номер – ідентифікатор міжнародного поштового відправлення, який містить унікальний 13-значний літерний та цифровий код.

За допомогою трек-номеру можливо відслідковувати вхідні поштові відправлення в Україну, де надається інформація про місцезнаходження та стан поштового відправлення (наприклад, Відправлення за номером RB301651598HK надійшло 15.06.2010 до місця міжнародного поштового обміну України Київ ДОПП Цех №2 мжн РІ-1 вхідна письм кор роб з індексом 03921).

Що таке відправлення EMS?

Відправлення „EMS” – міжнародне реєстроване поштове відправлення з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом.

У мене було вкрадено телефон, що робити?

Написати заяву в міліцію (із пред‘явленням підтверджуючих документів на право володіння цим телефоном – гарантійний талон, чеки та інше).
На теперішній час, питання щодо припинення обслуговування викрадених мобільних телефонів операторами мобільного зв’язку не визначено законодавством України.
Законопроект знаходиться у Верховній Раді України на розгляді (Реєстр. №  9695 від 12.01.2012 р.).

Додаткова інформація

Детальну інформацію щодо внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних,
Ви можете дізнатись за телефоном консультативного центру УДЦР (044) 422-85-85

Start typing and press Enter to search