7 травня 2003 року в Центрі “Укрчастотнагляд” відбулася Конференція трудового колективу Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком по схваленню проекту колективного договору на 2003 рік.

Головувала на конференції голова Об’єднаної первинної профспілкової організації Центру “Укрчастотнагляд” Галина ГОЛОВАНОВА. Розпочинаючи конференцію, було сформовано робочі органи конференції (затверджено кількісний та персональний склад президії, секретаріату, лічильної комісії і комісії з редагування проекту постанови), затверджено порядок денний і регламент роботи та прийнято постанову “Про затвердження повноважень делегатів Конференції трудового колективу Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком”.

З привітанням до делегатів конференції звернувся начальник Центру “Укрчастотнагляд” Володимир ОЛІЙНИК. Він зазначив, що трудовим колективом Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком вперше приймається єдиний колективний договір. В минулому році було створено Об’єднану первинну профспілкову організацію Центру “Укрчастотнагляд”, до якої увійшли профспілкові комітети структурних підрозділів Центру “Укрчастотнагляд” та філій – регіональних ДІЕ, і колективний договір на 2003 рік поширюється на всіх працівників підприємства. Нинішній колективний договір захищатиме соціально-економічні інтереси колективу та допоможе підвищити ефективність роботи працівників шляхом впровадження системи матеріального та морального стимулювання, відображеної у даному документі. В.ОЛІЙНИК відмітив, що минулого року двічі проводилася реорганізація підприємства у зв’язку із значним розширенням повноважень, покладених на Центр “Укрчастотнагляд” відповідно до постанов Кабінету Міністрів України. Це дозволило значно активізувати діяльність з технічного контролю за мережами електрозв’язку, розпочати роботу із створення Центру підвищення кваліфікації, розширити функції щодо сертифікації обладнання зв’язку тощо. На завершення свого виступу В.ОЛІЙНИК побажав делегатам плідної та успішної роботи.

Про проект колективного договору Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком доповідав перший заступник начальника Центру, голова робочої комісії з ведення переговорів та підготовки проекту колективного договору Павло СЛОБОДЯНЮК. Він проінформував делегатів, що запропонований проект колективного договору укладено на основі діючого законодавства України та встановлює взаємні зобов’язання адміністрації Центру “Укрчастотнагляд” і комітету Об’єднаної первинної профспілкової організації Центру “Укрчастотнагляд” з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, погодження інтересів працівників і адміністрації. Відбулося два засідання робочої комісії з ведення переговорів та підготовки проекту колективного договору, за підсумками яких було враховано повністю, частково чи з внесенням корективів, або відхилено пропозиції до колективного договору, надані структурними підрозділами, регіональними профспілковими комітетами та членами робочої комісії. Проект колективного договору містить основний документ та 28 додатків, 26 з яких є загальними для всіх працівників, а 2 додатка є індивідуальними для кожної філії. Цей документ максимально наближено до існувавши раніше колективних договорів окремих профспілкових організацій регіональних ДІЕ та враховано відображені в них аспекти.

В обговорені представленого проекту колективного договору прийняли активну участь як делегати від профспілкових комітетів філій – регіональних ДІЕ, так і делегати від трудових колективів структурних підрозділів Центру “Укрчастотнагляд”. За результатами обговорення прийнято окремі поправки до колективного договору.

За підсумками роботи конференції прийнято постанову щодо прийняття за основу представленого проекту колективного договору; після опрацювання та внесення прийнятих поправок колективний договір Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком на 2003 рік передати до підпису начальнику Центру “Укрчастотнагляд” ОЛІЙНИКУ В.Ф. та від імені трудового колективу – голові Об’єднаної первинної профспілкової організації Центру “Укрчастотнагляд” ГОЛОВАНОВІЙ Г.І.

Підготовлено
Інформаційно-аналітичним відділом
Центру “Укрчастотнагляд

Start typing and press Enter to search