Відповідно до п. 5 ч. 3 статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» УДЦР здійснює заходи щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад.

Порядок подання та розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад визначається «Порядком виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот» (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.04.2007 № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2007 р. за № 829/14096.

Згідно з п. 3.1 Порядку «Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому розташовані РЕЗ (радіомережа), що зазнали впливу радіозавад.

У разі, якщо РЕЗ або радіомережа, що зазнали впливу радіозавад, розташовані в місті Києві або Київській області, заявка подається безпосередньо до УДЦР».

До листа додається заявка на виявлення та усунення дії джерел радіозавад, форму якої наведено в додатку 3 Порядку.

Start typing and press Enter to search