Відповідно до п. 4 „Положення про якість телекомунікаційних послуг”, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2010 за № 429/17724 (далі — Положення) оператори телекомунікацій зобов’язані щорічно проводити випробування показників якості телекомунікаційних послуг (далі — показників ЯТП), результати випробувань оформлювати відповідними протоколами та до 30 січня після звітного періоду надавати до НКРЗІ звіти за формою № 11–ЯТП.

Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України „Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку” від 22.02.2010 № 91, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.2010 за № 220/17515 встановлені граничні нормовані рівні показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку.

Рішенням НКРЗІ від № 656 від 19.12.2017 затверджено  Перелік показників якості  телекомунікаційних послуг,  рівні яких підлягатимуть  обов’язковому оприлюдненню  операторами телекомунікацій у 2019 році.

Переліком визначено 9 показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, серед яких 5 показників підлягають технічним вимірюванням, а саме:

  • відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів;
  • відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів;
  • відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД);
  • відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови;
  • відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора.

Методи випробування якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку зазначені в СОУ 64.2–00017584–002:2009 „Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв’язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування”.

Вимірювання  параметрів якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку потребує проведення статистичної обробки значного обсягу даних щодо міжстанційного сигнального обміну під час надання послуг фіксованого телефонного зв’язку та мають виконуватися фахівцями відповідної кваліфікації з використанням аналізаторів сигналізацій телекомунікаційних систем, оснащених спеціальним програмним забезпеченням.

Підрозділ  УДЦР має свідоцтво про атестацію,  сертифікат визнання вимірювальних можливостей, необхідне сертифіковане вимірювальне обладнання, що пройшло державну метрологічну атестацію та має декларацію про відповідність, атестовану методику виконання вимірювань, внесену до Державного реєстру методик, кваліфікованих фахівців та може надавати послуги вимірювання відповідних параметрів  суб’єктам ринку телекомунікацій.

Вимірювання параметрів якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку здійснюються  відповідно до договорів з операторами телекомунікацій або за замовленням НКРЗІ.

Результати вимірювань оформлюються відповідними протоколами, які надаються оператору телекомунікацій або включаються до акту перевірки комісії Департаменту державного нагляду НКРЗІ.

Додаткова інформація

Детальнішу інформацію щодо порядку надання послуг з випробування (вимірювання) показників  (параметрів) якості телекомунікаційних послуг  мереж Ви можете отримати у робочі дні з 9-00 до 17-00 (у п’ятницю до 16-00) за телефонами:

(044) 422-82-20 — Тимченко Сергій Сергійович

(044) 422-82-23 — Папка Іван Миколайович

Start typing and press Enter to search