Відповідно до п. 4 „Положення про якість телекомунікаційних послуг”, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2010 за № 429/17724 (далі — Положення) оператори телекомунікацій зобов’язані щорічно проводити випробування показників якості телекомунікаційних послуг (далі — показників ЯТП), результати випробувань оформлювати відповідними протоколами та до 30 січня після звітного періоду надавати до НКРЗІ звіти за формою № 11–ЯТП.

Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України „Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів” від 28.12.2012 № 803, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 135/22667 встановлені рівні показників якості послуг із передачі даних та доступу до Інтернету.

Рішенням НКРЗІ від № 656 від 19.12.2017 затверджено  Перелік показників якості  телекомунікаційних послуг,  рівні яких підлягатимуть  обов’язковому оприлюдненню  операторами телекомунікацій у 2019 році.

Переліком визначено 5 показників якості послуг із доступу до Інтернету, серед яких 3 показники підлягають технічним вимірюванням, а саме:

  • відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету;
  • відсоток відмов реєстрації у мережі для послуг із доступу до Інтернету;
  • час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернету.

Методи випробування якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету зазначені в СОУ 61–34620942–011:2012 „Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування”.

Підрозділ  УДЦР має свідоцтво про атестацію, сертифікат визнання вимірювальних можливостей, необхідне сертифіковане вимірювальне обладнання, що пройшло державну метрологічну атестацію та має декларацію про відповідність, атестовану методику виконання вимірювань, внесену до Державного реєстру методик, кваліфікованих фахівців та може надавати послуги з вимірювання відповідних параметрів суб’єктам ринку телекомунікацій, що займаються діяльністю з надання послуг із доступу до Інтернету.

Вимірювання параметрів якості послуг із доступу до Інтернету здійснюються  відповідно до договорів з операторами телекомунікацій або за замовленням НКРЗІ.

Результати вимірювань оформлюються відповідними протоколами, які надаються оператору телекомунікацій або включаються до акту перевірки комісії Департаменту державного нагляду НКРЗІ.

Додаткова інформація

Детальнішу інформацію щодо порядку надання послуг з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості послуг із доступу до Інтернету Ви можете отримати у робочі дні з 9-00 до 17-00       (у п’ятницю до 16-00) за телефонами:

(044) 422-82-20 — Тимченко Сергій Сергійович

(044) 422-82-23 — Папка Іван Миколайович

Start typing and press Enter to search