Рішення НКРЗІ від 07.05.2019 № 214

Рішення НКРЗІ від 07.05.2019 № 214 “Про затвердження Зміни до тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот” пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж”

Рішення НКРЗІ від 27.11.2018 № 609

Рішення НКРЗІ від 27.11.2018 № 609 “Про затвердження Зміни до тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот” пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж”

Рішення НКРЗІ від 20.03.2018 № 157

“Про погоджекння зниження рівня тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот” пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж”

Зміни до тарифів

на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж (затверджені Рішенням НКРЗІ від 13.02.2018 № 80)

Наказ УДЦР від 27.12.2018 № 798

Про застосування коефіцієнтів до тарифів на 2019 рік

Наказ УДЦР від 22.03.2018 № 149

Про застосування коефіцієнтів до Тарифів LTE на 2018 рік.

Наказ УДЦР від 18.12.2017 № 796

Про застосування коефіцієнтів до Тарифів на 2018 рік.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2016 м. Київ N 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2016 р. за N 1530/29660

Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 14 та частини четвертої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, що додаються.
  2. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року N 195 “Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2015 року за N 687/27132, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ О. Животовський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
01 листопада 2016 року N 578

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2016 р. за N 1530/29660

ТАРИФИ
на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

I. Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот, призначенням позивних сигналів, підготовкою та оформленням висновків, дозволів на експлуатацію (натиснути, щоб побачити)
N
з/п
Види робіт (послуг) Одиниця виміру Тариф без ПДВ
(грн)
1 2 3 4
1 Розгляд заяви про видачу висновків щодо електромагнітної сумісності (далі – ЕМС) 1:
1.1 короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв’язку, радіозв’язку берегових та суднових станцій Номінал частоти стаціонарного радіоелектронного засобу
(далі – РЕЗ)
90,00
1.2 цифрового стільникового радіозв’язку: Номінал частоти РЕЗ
1.2.1 GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000 135,00
1.2.2 IMT-2000 (UMTS) 135,00
1.3 цифрового стільникового радіозв’язку: GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 – при впровадженні режиму стрибків за частотою (frequency hopping) Базова станція 220,00
1.4 цифрової безпроводової телефонії мереж радіозв’язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній Базова станція 30,00
1.5 мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу 2 РЕЗ 135,00
1.6 радіорелейного зв’язку РЕЗ 60,00
1.7 багатоканального наземного телерадіомовлення РЕЗ 140,00
1.8 радіолокації, радіонавігації, супутникового радіозв’язку, телеметрії та телеуправління супутникових мереж РЕЗ 92,50
1.9 звукового мовлення, телевізійного мовлення: РЕЗ
1.9.1 за потужності передавача до 1 Вт включно 15,00
1.9.2 за потужності передавача понад 1 Вт 100,00
1.10 радіозв’язку передавання даних, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування Номінал частоти стаціонарного РЕЗ 30,00
1.11 випромінювальних пристроїв (далі – ВП) ВП 75,00
1.12 розроблення висновку щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення РЕЗ 117,50
1.13 інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 1.1 – 1.12 Номінал частоти РЕЗ 45,00
2 Розрахунок електромагнітної сумісності РЕЗ 1, 3, 4: Сільська місцевість В адміністративних межах міст та селищ – районних центрів з чисельністю менше 0,5 млн В адміністративних межах міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше В адміністративних межах міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів
2.1 для базових станцій рухомої служби радіозв’язку короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв’язку за висоти підвісу антени: Номінал частоти стаціонарного РЕЗ
2.1.1 до 10 м включно 400,00 600,00 680,00 800,00
2.1.2 понад 10 до 37 м включно 475,00 712,50 807,50 950,00
2.1.3 понад 37 до 75 м включно 570,00 855,00 969,00 1140,00
2.1.4 понад 75 м 685,00 1027,50 1164,50 1370,00
2.1а для стаціонарних абонентських станцій рухомої служби радіозв’язку короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв’язку за висоти підвісу антени: Номінал частоти стаціонарного РЕЗ
2.1.1а до 10 м включно 200,00 300,00 340,00 400,00
2.1.2а понад 10 до 37 м включно 237,50 356,25 403,75 475,00
2.1.3а понад 37 до 75 м включно 285,00 427,50 484,50 570,00
2.1.4а понад 75 м 342,50 513,75 582,25 685,00
2.2 радіозв’язку берегових та суднових станцій Номінал частоти для берегового РЕЗ 485,00 727,50 824,50 970,00
2.3 цифрового стільникового радіозв’язку: Номінал частоти в кожному секторі базової станції
2.3.1 GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000 420,00 630,00 714,00 840,00
2.3.2 IMT-2000 (UMTS) 420,00 630,00 714,00 840,00
2.4 цифрового стільникового радіозв’язку: GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 – при впровадженні режиму стрибків за частотою (frequency hopping) 5 Базова станція 665,00 997,50 1130,50 1330,00
2.5 мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу 2 Номінал частоти РЕЗ 495,00 742,50 841,50 990,00
2.6 широкосмугового радіодоступу (при формуванні радіосигналу за методом стрибків за частотою (FHSS)) 2 РЕЗ 495,00 742,50 841,50 990,00
2.7 радіорелейного зв’язку в діапазоні частот: Номінал частоти РЕЗ
2.7.1 до 17 ГГц включно 665,00 997,50 1130,50 1330,00
2.7.2 понад 17 ГГц 330,00 495,00 561,00 660,00
2.8 багатоканального наземного телерадіомовлення Номінал частоти РЕЗ 80,00 120,00 136,00 160,00
2.9 супутникового радіозв’язку (земні станції) Номінал частоти РЕЗ 139,80 209,70 237,66 279,60
2.10 для базових станцій рухомої служби радіозв’язку передавання даних, радіолокації, радіонавігації, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування Номінал частоти стаціонарного РЕЗ 230,00 345,00 391,00 460,00
2.10.а для стаціонарних абонентських станцій рухомої служби радіозв’язку передавання даних, радіолокації, радіонавігації, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування Номінал частоти стаціонарного РЕЗ 115,00 172,50 195,50 230,00
2.11 звукового мовлення, телевізійного мовлення: РЕЗ
2.11.1 за потужності передавача до 1 Вт включно 100,00 150,00 170,00 200,00
2.11.2 за потужності передавача понад 1 Вт 1035,00 1552,50 1759,50 2070,00
2.12 для базових станцій рухомої служби радіозв’язку цифрової безпроводової телефонії мереж радіозв’язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній Базова станція 485,00 727,50 824,50 970,00
2.12.а для стаціонарних абонентських станцій рухомої служби радіозв’язку цифрової безпроводової телефонії мереж радіозв’язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній Базова станція 242,50 363,75 412,25 485,00
2.13 інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 2.1 – 2.12.а Номінал частоти РЕЗ 330,00 495,00 561,00 660,00
3 Підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ 1, 4: Сільська місцевість В адміністративних межах міст та селищ – районних центрів з чисельністю менше 0,5 млн В адміністративних межах міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше В адміністративних межах міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів
3.1 короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв’язку за висоти підвісу антени: Для однієї мережі радіозв’язку – номінал частоти стаціонарного РЕЗ
3.1.1 до 10 м включно 480,00 720,00 816,00 960,00
3.1.2 понад 10 до 37 м включно 570,00 855,00 969,00 1140,00
3.1.3 понад 37 до 75 м включно 684,00 1026,00 1162,80 1368,00
3.1.4 понад 75 м 822,00 1233,00 1397,40 1644,00
3.2 радіорелейного зв’язку в діапазоні частот: Номінал частоти РЕЗ
3.2.1 до 17 ГГц включно 900,00 1350,00 1530,00 1800,00
3.2.2 понад 17 ГГц 396,00 594,00 673,20 792,00
3.3 мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу 2 Номінал частоти РЕЗ 594,00 891,00 1009,80 1188,00
3.4 звукового мовлення, телевізійного мовлення: РЕЗ
3.4.1 за потужності передавача до 1 Вт включно 250,00 375,00 425,00 500,00
3.4.2 за потужності передавача понад 1 Вт 1830,00 2745,00 3111,00 3660,00
3.5 радіозв’язку передавання даних, радіолокації, радіонавігації, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування Номінал частоти стаціонарного РЕЗ 430,00 645,00 731,00 860,00
3.6 інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 3.1 – 3.5 Номінал частоти стаціонарного РЕЗ 480,00 720,00 816,00 960,00
4 Міжнародна координація одного радіочастотного присвоєння з однією адміністрацією зв’язку: Номінал частоти
4.1 звукового мовлення, телевізійного мовлення 410,00
4.2 інших радіотехнологій 320,00
5 Оформлення висновків: Висновок
5.1 щодо ЕМС РЕЗ та ВП 40,00
5.2 щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення 39,00
6 Розгляд та аналіз заявочних документів про надання дозволу на експлуатацію РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС:
6.1 пересувної земної станції (далі – ЗС) супутникової мережі збирання новин, яка працює у фіксованій супутниковій службі та призначена для передавання телевізійних репортажів безпосередньо з місця подій, у тому числі встановленої на автомобілі (ЗС SNG) РЕЗ 160,00
6.2 базової станції пікосот (Pico BTS), повторювача сигналу базової станції цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900, GSM-1800 Базова станція / повторювач 30,00
6.3 суднової станції Кожний РЕЗ, що входить до складу станції 15,00
6.4 інших РЕЗ РЕЗ, аматорська радіостанція 10,00
7 Підготовка та оформлення, переоформлення, продовження строку дії дозволу на експлуатацію РЕЗ, ВП або його дубліката: Дозвіл, дублікат дозволу
7.1 стаціонарних РЕЗ і ВП, для яких проводились розрахунки ЕМС, ЗС VSAT-Ka 6, ЗС VSAT-Ku 7, ЗС SNG, базових станцій пікосот (Pico BTS), повторювачів сигналу базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900, GSM-1800 40,00
7.2 інших РЕЗ 10,00
8 Оформлення та подання документів на реєстрацію (нотифікацію) одного радіочастотного присвоєння або судна в Міжнародному союзі електрозв’язку Радіочастотне присвоєння або судно 135,00
9 Оформлення, переоформлення та продовження строку дії дозволу на експлуатацію суднової станції Дозвіл 40,00
10 Призначення сигналів розпізнавання (позивних, номерів вибіркового виклику, ідентифікаторів морської рухомої служби) береговим та судновим радіостанціям Сигнал 35,00
11 Призначення спеціального та вкороченого позивного сигналу служби аматорського радіозв’язку, аматорського супутникового радіозв’язку та оформлення відповідного дозволу Сигнал 40,00
12 Розрахунок теоретичної зони впевненого прийому радіоелектронного засобу телерадіомовлення РЕЗ 2530,40
13 Ведення узагальненої бази даних міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання Кожна одиниця РЕЗ 6,80
14 Проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці експлуатації (без проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП): РЕЗ, ВП
14.1 першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований в межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 442,00
14.2 першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 563,00
14.3 кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, місце розташування якого те саме, що й у першого 8 40,70
15 Проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації: РЕЗ, ВП
15.1 першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, що розташований у межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 605,00
15.2 першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 1075,00
15.3 кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, місце розташування якого те саме, що й у першого 8 140,00
16 Розгляд технічної документації на розробку РЕЗ та іншого обладнання Сторінка 30,00
17 Визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України РЕЗ, ВП 495,00
18 Визначення географічних координат та адреси місця встановлення РЕЗ, у тому числі допоміжного обладнання (антени) та ВП на окреме замовлення користувача радіочастотного ресурсу РЕЗ 79,00
19 Участь у роботі комісій під час проведення натурних випробувань РЕЗ Людино-година 87,90
20 Надання довідкових матеріалів Сторінка 10,00

____________
1 Для РЕЗ, що використовує один і той самий номінал частоти передавання та/або приймання у різних азимутах максимального випромінювання, застосовуються відповідні тарифи пунктів 1, 2, 3 для кожного окремого азимуту максимального випромінювання.

2 Для базових станцій широкосмугового, мультисервісного та мультимедійного радіодоступу, до складу яких входить декілька РЕЗ, які планується експлуатувати з метою забезпечення передавання та/або приймання сигналів у різних азимутах максимального випромінювання, тариф підпунктів 1.5, 2.5, 2.6, 3.3 застосовується для кожного окремого азимуту максимального випромінювання.

3 У разі зміни типу РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС, надається новий висновок щодо ЕМС з оплатою 25 відсотків розміру, установленого у відповідному підпункті пункту 1 цих Тарифів.

4 Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з передбачених пунктами 2, 3 категорій є статистичний збірник “Чисельність наявного населення України”, що видається Державною службою статистики України. У разі якщо у зазначеному збірнику населений пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній, вважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку застосовується тариф для сільської місцевості.

5 У разі модернізації радіомережі, передбаченої підпунктом 2.4 пункту 2, шляхом розширення смуги частот існуючої базової станції цифрового стільникового радіозв’язку стандартів GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працюють у режимі стрибків за частотою (frequency hopping), оплата робіт з розрахунку ЕМС РЕЗ здійснюється за тарифом для сільської місцевості.

6 ЗС VSAT-Ka – земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (very small aperture terminal), що працює в діапазоні частот 18,1 – 21,2 ГГц, 27,5 – 31,0 ГГц (Ka-діапазон), з діаметром параболічної антени, що не перевищує 1 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 49 дБВт включно.

7 ЗС VSAT-Ku – земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (very small aperture terminal), що працює в діапазоні частот 10,95 – 11,2 ГГц, 11,45 – 11,7 ГГц, 12,5 – 12,75 ГГц, 13,75 – 14,5 ГГц (Ku-діапазон), з діаметром параболічної антени, що не перевищує 2 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 50 дБВт включно.

8 Підпункт 14.3 пункту 14 та підпункт 15.3 пункту 15 застосовуються для кожного другого та наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ тієї самої технології, що й перший, які розташовані на тому самому місці, що й перший, та за умови виконання робіт у той самий день, що й для першого приймача-передавача.

II. Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ (натиснути, щоб побачити)

[/mk_table

N
з/п
Радіотехнологія Одиниця виміру Тариф без ПДВ
(грн на місяць)
1 2 3 4
21 Радіозв'язок берегових та суднових станцій:
21.1 суднових станцій РЕЗ 4,00
21.2 берегових станцій Кожний номінал частоти РЕЗ 10,00
22 Ультракороткохвильовий радіозв'язок:
22.1 для мереж радіозв'язку, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг Кожний номінал частоти базової станції 54,00
22.2 для мереж радіозв'язку технологічних користувачів радіочастотного ресурсу: Кожний номінал частоти кожного РЕЗ Для технологічних користувачів радіочастотного ресурсу (далі - РЧР), які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету 9 Для інших користувачів РЧР
22.2.1 за потужності передавача до 3 Вт включно 1,00 2,00
22.2.2 за потужності передавача понад 3 Вт 2,00 4,00
22.3 для систем радіально-зонового зв'язку (типу "Алтай") Дуплексна пара частот базової станції 21,05 42,10
22.4 для мереж радіозв'язку з можливістю пакетної передачі даних Базова станція, ретранслятор 18,10 36,20
23 Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок: Кожний номінал частоти РЕЗ Для технологічних користувачів РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету 9 Для інших користувачів РЧР
23.1 за потужності передавача до 100 Вт включно 2,50 5,00
23.2 за потужності передавача понад 100 Вт 4,00 8,00
24 Пейджинговий радіозв'язок Стаціонарний РЕЗ 70,00
25 Цифровий і аналоговий транкінговий радіозв'язок Дуплексна пара частот базової станції 42,10
26 Цифровий стільниковий радіозв'язок:
26.1 GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 Стаціонарний РЕЗ 181,30
26.2 GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping) Стаціонарний РЕЗ 138,80
26.3 GSM-900, E-GSM, R-GSM, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping) Базова станція 569,20
26.4 GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою (frequency hopping) Базова станція 972,10
26.5 IMT-2000 (UMTS) Дуплексна пара частот базової станції 160,00
26.6 CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000 Дуплексна пара частот базової станції 107,00
27 Цифрова безпроводова телефонія мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT Базова станція 45,80
28 Радіозв'язок передавання даних Базова станція, ретранслятор 36,20
29 Широкосмуговий радіодоступ Базова станція 55,40
30 Радіорелейний зв'язок: РЕЗ
30.1 у діапазоні частот до 17 ГГц включно 870,00 10
30.2 у діапазоні частот понад 17 ГГц 330,00 10
31 Радіолокація, радіонавігація РЕЗ 11,30
32 Багатоканальне наземне телерадіомовлення Базова станція 156,20
33 Мультимедійний, мультисервісний радіодоступ Базова станція, ретранслятор 46,00
34 Супутниковий радіозв'язок, телеметрія та телеуправління супутникових мереж: РЕЗ
34.1 ЗС VSAT-Ka, ЗС VSAT-Ku:
34.1.1 при кількості земних станцій в мережі до 30 83,00
34.1.2 при кількості земних станцій в мережі від 31 до 300 50,80
34.1.3 при кількості земних станцій в мережі від 301 до 3000 35,60
34.1.4 при кількості земних станцій в мережі від 3001 і більше 25,40
34.2 інших земних станцій 131,30
35 Звукове мовлення: РЕЗ Для окремих категорій споживачів 9, 11 Для інших користувачів РЧР
35.1 при потужності передавача до 0,1 кВт включно 30,65 61,30
35.2 при потужності передавача понад 0,1 кВт до 1,0 кВт включно 50,85 101,70
35.3 при потужності передавача понад 1,0 кВт 71,65 143,30
36 Телевізійне мовлення: РЕЗ
36.1 при потужності передавача до 1 Вт включно 6,45 12,90
36.2 при потужності передавача понад 1 до 10 Вт включно 47,75 95,50
36.3 при потужності передавача понад 10 до 100 Вт включно 89,15 178,30
36.4 при потужності передавача понад 0,1 кВт до 5,0 кВт включно 109,40 218,80
36.5 при потужності передавача понад 5,0 кВт 130,20 260,40
37 Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній Базова станція 10,00
38 Радіотелеметрія та радіодистанційне керування, радіотелеметрія охоронних і пожежних систем: РЕЗ
38.1 радіотелеметрія та радіодистанційне керування 5,00
38.2 радіотелеметрія охоронних і пожежних систем 2,00
39 Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої ВП 10,00

____________
9 Тариф застосовується для користувачів РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджету, на підставі довідки територіальних органів Казначейства України або довідки органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач РЧР, про 100-відсоткове їх фінансування за рахунок державного або місцевого бюджету.

10 Тариф застосовується за кожний окремий захід радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС для кожного окремого РЕЗ.

11 Тариф застосовується для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм виключно державних телерадіокомпаній, на підставі заяви суб'єкта господарювання та додатка до ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, в якому вказаний власник телерадіокомпанії, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній, засновниками яких є виключно органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

]

III. Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з підготовкою та оформленням дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) на обумовлений термін в Україні іноземними користувачами (натиснути, щоб побачити)

N
з/п
Види робіт (послуг) Одиниця виміру Тариф без ПДВ
(євро)
1 2 3 4
40 Підготовка та оформлення дозволу на експлуатацію РЕЗ на строк до 3 місяців 12:
40.1 супутникового радіозв’язку:
40.1.1 рухомої РЕЗ 52,00
40.1.2 ЗС VSAT-Ka, ЗС VSAT-Ku РЕЗ 300,00
40.1.3 ЗС SNG Один номінал частоти кожної супутникової мережі 590,00
40.2 базової станції ультракороткохвильового, транкінгового радіозв’язку Кожен номінал частоти кожної базової станції 31,00
40.3 базової станції широкосмугового радіодоступу Кожен номінал частоти кожної базової станції 17,00
40.4 безпроводової відеокамери Кожен номінал частоти кожного РЕЗ 100,00
40.5 радіомовного передавача з потужністю до 5 Вт Кожен номінал частоти кожного РЕЗ 42,00
40.6 абонентської станції короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозв’язку РЕЗ 7,00
40.7 безпроводового (радіо) мікрофона Кожен номінал частоти кожного РЕЗ 7,00
40.8 портативної радіостанції стандартів PMR446 та dPMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку, РЕЗ безпосереднього ультракороткохвильового радіозв’язку, радіостанції СВ (Citizens’ Band) для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц РЕЗ 7,00
40.9 аматорського радіозв’язку, аматорського супутникового радіозв’язку Аматорська радіостанція 7,00
40.10 радіокерування моделями Комплект (передавач/приймач) 7,00
40.11 РЕЗ інших радіотехнологій, ВП РЕЗ (ВП) 29,00

____________
12 У разі подання іноземним користувачем заяви на експлуатацію одного і того самого РЕЗ у декількох адміністративно-територіальних одиницях України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) плата за підготовку та оформлення дозволу на експлуатацію цього РЕЗ визначається шляхом множення тарифу, що визначений відповідним підпунктом пункту 40 цих Тарифів, на кількість заявлених адміністративно-територіальних одиниць України.

IV. Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

 

N
з/п
Види робіт (послуг) Одиниця виміру Тариф без ПДВ
(грн)
1 2 3 4
41 Проведення робіт з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж операторів фіксованого телефонного зв’язку: Один захід з вимірювання
41.1 обсягом до 250 абонентів включно 509,47
41.2 обсягом від 251 до 500 абонентів включно 641,42
41.3 обсягом від 501 до 1000 абонентів включно 915,45
41.4 обсягом від 1001 до 2000 абонентів включно 2474,05
41.5 обсягом від 2001 до 5000 абонентів включно 3098,95
41.6 обсягом від 5001 до 20000 абонентів включно 3255,25
41.7 обсягом від 20001 абонентів і більше 3463,55
42 Проведення робіт з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку: Один захід з вимірювання
42.1 обсягом до 1,0 млн абонентів включно:
42.1.1 з тестуванням трафіку 3067,45
42.1.2 без тестування трафіку 2326,75
42.2 обсягом понад 1,0 до 2,0 млн абонентів включно:
42.2.1 з тестуванням трафіку 3692,35
42.2.2 без тестування трафіку 2795,45
42.3 обсягом понад 2,0 млн абонентів
42.3.1 з тестуванням трафіку 4265,30
42.3.2 без тестування трафіку 3212,15
43 Проведення робіт з вимірювання мереж передачі даних щодо порядку маршрутизації трафіку Один захід з вимірювання 1037,43
44 Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку методом моніторингу реального трафіку (ММРТ): Один захід з вимірювання
44.1 обсягом до 250 абонентів включно 544,27
44.2 обсягом від 251 до 500 абонентів включно 608,27
44.3 обсягом від 501 до 1000 абонентів включно 1440,31
44.4 обсягом від 1001 до 2000 абонентів включно 2464,32
44.5 обсягом від 2001 до 5000 абонентів включно 3040,33
44.6 обсягом від 5001 до 20000 абонентів включно 3232,33
44.7 обсягом від 20001 абонентів і більше 3424,35
45 Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернет Один захід з вимірювання 3525,00
46 Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку методом тестових контрольних викликів (МТКВ) Один захід з вимірювання 3525,00
47 Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості передачі мовної інформації для методу оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови (PESQ) Один захід з вимірювання 3525,00

Примітки:

  1. Ці Тарифи поширюються на всіх користувачів радіочастотного ресурсу та операторів, провайдерів телекомунікацій усіх форм власності.
  2. Терміни, які застосовуються в цих Тарифах, вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про радіочастотний ресурс України” та “Про телекомунікації”, Регламенті радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Положенні про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 16 липня 2009 року N 1599, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2009 року за N 741/16757 (зі змінами), Регламенті аматорського радіозв’язку України, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року N 475, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за N 205/18943, та Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року N 559, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за N 57/22589 (зі змінами), та інших нормативно-правових актах.
  3. УДЦР має право знижувати рівень цих Тарифів не більше ніж на 40 відсотків, але не нижче рівня витрат УДЦР, пов’язаних з виконанням відповідних робіт, та скасовувати такі зниження за погодженням з НКРЗІ.
  4. У всіх випадках застосування цих Тарифів для визначення розміру плати стосовно конкретного РЕЗ або ВП використовуються технічні параметри, зазначені в дозволі на експлуатацію.
  5. Тарифи на виконання робіт відповідно до пунктів 14, 15, 18, 19 та 41 – 47 установлені за виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості пробігу автотранспорту. Вартість пробігу автотранспорту до місця виконання робіт та у зворотному напрямку визначається калькуляцією УДЦР.
  6. Оплата всіх видів робіт (послуг), що не визначені цими Тарифами, здійснюється на договірних засадах. Вартість робіт (послуг), що не визначені цими Тарифами, визначається окремими калькуляціями УДЦР.

 

Директор Департаменту
економічного аналізу
А. Барабін

Start typing and press Enter to search