Відповідно до п. 2.11 „Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв“ (затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 01.11.2012 № 559 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589), з метою практичного визначення шляхів забезпечення електромагнітної сумісності (далі — ЕМС) заявнику, за його згодою, може бути надано можливість організації та проведення натурних випробувань (далі — НВ).

Форма звернення

Важливо:

  1. НВ організовуються та проводяться відповідно до „Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації“ (затверджений рішенням НКРЗ №854 від 26.07.2007);
  2. фінансові витрати з організації та проведення НВ (можливі фінансові ризики у випадку їх негативних результатів) несе заявник;
  3. рішення про видачу дозволу на експлуатацію приймається ДП УДЦР виключно за позитивнимирезультатами НВ, за умови наявності протоколу НВ, який без заперечень підписаний уповноваженими представниками всіх причетних сторін, що зазначені в особливих умовах висновку щодо ЕМС;
  4. корегування параметру(ів) випромінювання радіообладнання в процесі НВ передбачає необхідність підготовки нового висновку щодо ЕМС за відповідним зверненням власника радіоелектронного засобу (випромінювального пристрою).

Start typing and press Enter to search