Відповідно до п. 2.11 „Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв“ (затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 01.11.2012 № 559 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589), з метою практичного визначення шляхів забезпечення електромагнітної сумісності (далі — ЕМС) заявнику, за його згодою, може бути надано можливість організації та проведення натурних випробувань (далі — НВ) або тестових випробувань (далі — ТВ).

Форма звернення

Важливо:

  1. НВ або ТВ організовуються та проводяться відповідно до „Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації“ (затверджений рішенням НКРЗ №854 від 26.07.2007);
  2. фінансові витрати з організації та проведення НВ або ТВ (можливі фінансові ризики у випадку їх негативних результатів) несе заявник;
  3. рішення про видачу дозволу на експлуатацію приймається УДЦР виключно за позитивнимирезультатами НВ або ТВ, за умови наявності протоколу НВ або ТВ, який без заперечень підписаний уповноваженими представниками всіх причетних сторін, що зазначені в особливих умовах висновку щодо ЕМС;
  4. корегування параметру(ів) випромінювання радіообладнання в процесі НВ та ТВ передбачає необхідність підготовки нового висновку щодо ЕМС за відповідним зверненням власника радіоелектронного засобу (випромінювального пристрою).

Start typing and press Enter to search