Надання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, для якого не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС, здійснюється на підставі „Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв”затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Перелік РЕЗ стаціонарного розташування, для яких не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС

Для отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, для якого не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС, а також продовження його дії, переоформлення, видачі дублікату необхідно звернутись із заявою до філії відповідного адміністративно – територіального регіону, у якому планується або здійснюється експлуатація радіоелектронного засобу.

У разі, якщо експлуатація радіоелектронного засобу планується або здійснюється у місті Києві або Київській області заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР (03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151).

Строк дії дозволу на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу повинен дорівнювати терміну дії дозволу на експлуатацію базової станції, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено Заявником.

Строк дії дозволу на експлуатацію абонентських радіоелектронних засобів, експлуатація яких здійснюється без застосування базової станції, не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено Заявником.

Дозвіл на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу видається Заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки та видачі цього дозволу.

Якщо радіотехнологією передбачено, що експлуатація абонентського радіоелектронного засобу здійснюється із застосуванням базової станції, підставою продовження дії дозволу на експлуатацію цього абонентського радіоелектронного засобу є продовження дії дозволу на експлуатацію відповідної базової станції.

Форма заяви (АР-3) про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію РЕЗ, для якого не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, що не потребують розрахунків електромагнітної сумісності.

Стаття 7.2 – оформлення дозволу на експлуатацію інших радіоелектронних засобів.

Start typing and press Enter to search