До уваги користувачів радіочастотного ресурсу України!

З огляду на деякі тимчасові обмеження в роботі Донецької та Луганської філій, з метою отримання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) (абонентських, суднових, РЕЗ залізниці), а також продовження дії, переоформлення, анулювання та видачі дублікатів, суб’єктам господарювання – користувачам радіочастотного ресурсу, які знаходяться у Донецькій області пропонується звертатися до Центральної філії Українського державного центру радіочастот, що розташована за адресою:

49064, м. Дніпро, проспект Cергія Нігояна, 41 (контактний телефон: (056) 770-80-10, факс: (056) 770-80-10, електронна пошта: dp@ucrf.gov.ua.

Суб’єктам господарювання – користувачам радіочастотного ресурсу, які знаходяться у Луганській області з аналогічних питань пропонується звертатися до Північно-східної філії Українського державного центру радіочастот, що розташована за адресою:

61010, м. Харків, вул. Гольдбергівська, 63, (контактний телефон: (057) 732-24-03, електронна пошта: kharkov@ucrf.gov.ua, http://ps.ucrf.gov.ua

Присвоєння радіочастот здійснюється на підставі:

– Закону України „Про радіочастотний ресурс України”;

– Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (із змінами);

– „Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв” затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі – дозвіл на експлуатацію) – документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Надання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу здійснюється на підставі „Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв” затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/225дповідність заявочних форм радіотехнологіям, що зазначені в Плані використання радіочастотного ресурсу України, зазначена у Таблиці.

При заповненні графи „Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування” заяви необхідно вказувати номер запису та розділ цього Реєстру. У випадку, коли РЕЗ (радіостанцію) внесено до Переліку РЕЗ (радіостанцій), застосування яких на території України погоджено НКРЗІ, в цій графі необхідно вказувати номер запису та назву відповідного Переліку. Реєстр РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, та переліки РЕЗ (радіостанцій), застосування яких на території України погоджено НКРЗІ, розміщені в розділі „Реєстр РЕЗ та ВП” сайту НКРЗІ.

Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.

Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України.

Зразок бланка дозволу на експлуатацію стаціонарного РЕЗ.
Зразок бланка дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ.
Зміст дозволу на експлуатацію РЕЗ стаціонарного розташування.
Зміст дозволу на експлуатацію суднової станції.
Зміст дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ.

Видача спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою
 1. Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні.
  Цей Порядок визначає процедуру надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв’язку та супутникового зв’язку посольствами (нунціатурами), місіями (інтернунціатурами) або іншими дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, генеральними консульствами, консульствами, віце-консульствами або консульськими агентствами іноземних держав (у тому числі консульськими установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), створеними відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 р. про дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 р. про консульські зносини, представництвами міжнародних міжурядових чи міжнародних неурядових організацій в Україні, створеними згідно з міжнародними договорами, в яких бере участь Україна (далі – представництва), та процедуру оформлення тимчасових спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів на території України для забезпечення проведення візитів іноземних делегацій на чолі з керівниками держав, урядів, парламентів.
 2. Заява на отримання спеціального дозволу на використання радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв’язку.
 3. КАРТКА ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ РЕЗ.
 4. Заява на встановлення та експлуатацію земної станції супутникової системи зв’язку.
 5. Заява на встановлення та експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв’язку.
 6. ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ.
 7. Санітарний паспорт джерела випромінювання електромагнітної енергії.
 8. Форма СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РАДІО- АБО СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ.
 9. Заява на продовження терміну дії спеціального дозволу на використання радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв’язку.
 10. Заява на отримання тимчасового спеціального дозволу на використання радіоелектронного засобу радіо- або супутникового зв’язку на період проведення візиту офіційної делегації в Україну.
 11. Форма ТИМЧАСОВОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РАДІО- АБО СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ на період проведення візиту офіційної делегації в Україну
Висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу

Висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу (далі – висновок щодо ЕМС) – технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах.

Надання висновку щодо ЕМС здійснюється на підставі „Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв” затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589.

Для отримання висновку щодо ЕМС необхідно звернутись особисто, через уповноважений орган чи особу або рекомендованим листом до філії відповідного адміністративно – територіального регіону, у якому планується експлуатація радіоелектронного засобу, із заявою про видачу висновку щодо ЕМС з комплектом документів, визначених статтею 41 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”.

Відповідність заявочних форм радіотехнологіям, що зазначені в Плані використання радіочастотного ресурсу України, зазначена у Таблиці.

При заповненні графи „Номер запису в Реєстрі РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування” заяви необхідно вказувати номер запису та розділ цього Реєстру. У випадку, коли РЕЗ (радіостанцію) внесено до Переліку РЕЗ (радіостанцій), застосування яких на території України погоджено НКРЗІ, в цій графі необхідно вказувати номер запису та назву відповідного Переліку. Реєстр РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, та переліки РЕЗ (радіостанцій), застосування яких на території України погоджено НКРЗІ, розміщені в розділі „Реєстр РЕЗ та ВП” сайту НКРЗІ.

У разі, якщо експлуатація радіоелектронних засобів планується в декількох адміністративних регіонах, у місті Києві або Київській області, заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР (03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15-й км).

Висновок щодо ЕМС надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб стаціонарного розташування, параметри якого потребують розрахунків електромагнітної сумісності і погоджень.

Радіотехнології в заявах про надання висновку щодо ЕМС визначаються згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України.

У тридцятиденний термін від дати реєстрації заяви УДЦР повинен оформити висновок щодо ЕМС, направити Заявнику повідомлення та рахунок на оплату проведення робіт з підготовки та видачі висновків щодо ЕМС або надати відмову із зазначенням підстав. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб.

У разі необхідності міжнародної координації термін підготовки висновків продовжується на період, визначений Регламентом Міжнародного союзу електрозв’язку або відповідними міжнародними угодами.

У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав у письмовій формі інформує Заявника.

Висновок щодо ЕМС дає право на встановлення (монтаж) радіоелектронних засобів за умов дотримання санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. Встановлення (монтаж) радіоелектронних засобів повинно виконуватись відповідно до вимог діючих нормативних документів у галузі будівництва.

Термін дії висновку щодо ЕМС становить шість місяців, за винятком висновків щодо ЕМС для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії дванадцять місяців. Продовження терміну дії висновку щодо ЕМС законодавством не передбачено.

Зразок бланку висновку щодо ЕМС:

файл MS Word

Зміст висновку щодо ЕМС:

файл RTF

Інформація про стан погодження ГШ ЗСУ заявочних документів на видачу висновків щодо ЕМСStart typing and press Enter to search