Відділ номерного ресурсу (ВНР) УДЦР здійснює підготовку висновків про виділення (переоформлення) номерного ресурсу відповідно до чинних нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, поточного стану та перспектив розвитку телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК).

Виділення номерного ресурсу здійснюється Національною комісією з питань регулювання зв’язку відповідно до вимог „Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України” (далі – Положення), що затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.2007 № 769 та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20.06.2007 № 679/13946 (зі змінами)  та „Змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України“, затверджені рішенням НКРЗ від 12.11.2009 № 1738 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 03.12.2009 № 1164/17180.

Згідно п.2.1. Положення для отримання номерного ресурсу оператор телекомунікацій подає до НКРЗ разом з супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу та комплект документів, до якого додається оригінал чинного Висновку спеціалізованої установи щодо виділення номерного ресурсу.

У разі переоформлення номерного ресурсу при переході з аналогового фрагменту нумерації у цифровий оператор згідно п.7.3 подає оригінал чинного Висновку спеціалізованої установи щодо переоформлення номерного ресурсу.

Спеціалізованою установою відповідно до рішення НКРЗ від 08.12.2005 № 150 „Про покладання на УДЦР обов’язків з підготовки висновків про виділення номерного ресурсу” визначений ДП „Український державний центр радіочастот”.

Для отримання Висновку оператор подає до УДЦР за супровідним листом письмове звернення (для скорочених номерів – звернення про отримання висновку щодо виділення скороченого номера). У зверненні оператор зазначає вид та обсяг заявленого номерного ресурсу і територію, на якій планується його використання. Для отримання Висновку щодо виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 у зверненні обов’язково зазначається тип коду (кінцевий, транзитний чи міжнародний). До супровідного листа також додається:

  1. Копія ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій.
  2. Копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, свідоцтва про реєстрацію платника податку та довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідно до наданих оператором заявочних документів ВНР проводить аналіз поточного стану номерного ресурсу на вказаній території, здійснює пошук вільного номерного ресурсу та готує Висновок щодо можливості виділення (переоформлення) оператору номерного ресурсу.

Оплата робіт з підготовки висновків здійснюється згідно з Тарифами на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, які затверджені рішенням НКРЗ від 11.12.2008 №1256 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 №1238/15929.

Відповідно до Розділу 4 Тарифів оплата робіт з підготовки одного Висновку без врахування ПДВ складає:

Розділ IV

Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з підготовкою висновків щодо виділення номерного ресурсу

статті

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Розмір оплати, грн.

(без ПДВ)

1

2

3

4

42

Підготовка висновку щодо виділення номерного ресурсу:

за висновок

42.1

- до 499 номерів

1261,10

42.2

- від 500 до 999 номерів

1621,50

42.3

- 1000 номерів і більше

1981,80

43

Підготовка висновку щодо переоформлення аналогового номерного ресурсу на цифровий:

за висновок

43.1

- до 499 номерів

900,80

43.2

- від 500 до 999 номерів

1261,10

43.3

- 1000 номерів і більше

1621,50

44

Підготовка висновку щодо виділення коду пункту сигналізації СКС-7, коду мережі сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7

за висновок

720,70

45

Підготовка висновку щодо виділення скороченого номера

за висновок

341,90

46

Підготовка висновку щодо виділення коду послуг

за висновок

341,90

47

Підготовка висновку щодо виділення коду MNC/NDC

за висновок

341,90

48

Підготовка висновку щодо виділення вивільненого номерного ресурсу

за висновок

341,90

Після отримання оплати за підготовку Висновку, УДЦР готує його на спеціальному бланку та надсилає  оператору. Строк дії висновку відповідно до додатку 7,8,9 Положення складає три місяці з дати його видачі.

Детальнішу інформацію з підготовки Висновків  Ви можете отримати у робочі дні з 9-00 до 17-00 (у п’ятницю до 16-00) за телефоном:

(044) 422-82-92 – начальник відділу Сорока Олена Миколаївна

Start typing and press Enter to search