До уваги користувачів радіочастотного ресурсу – радіоаматорів Донецької та Луганської областей!

 З огляду на деякі тимчасові обмеження в роботі Донецької та Луганської філій, з метою отримання дозволів на експлуатацію аматорських радіостанцій, а також продовження терміну дії, переоформлення, анулювання та видачі дублікатів дозволів, радіоаматорам Донецької області пропонується звертатися до Центральної філії Українського державного центру радіочастот, що розташована за адресою:

49064, м. Дніпро, проспект Cергія Нігояна, 41 (контактний телефон: (056) 770-80-10, факс: (056) 770-80-10, електронна пошта: dp@ucrf.gov.ua.

Радіоаматорам, які знаходяться у Луганській області з аналогічних питань пропонується звертатися до Північно-східної філії Українського державного центру радіочастот, що розташована за адресою:

61010, м. Харків, вул. Гольдбергівська, 63, (контактний телефон: (057) 732-19-04, електронна пошта: kharkov@ucrf.gov.ua, http://ps.ucrf.gov.ua).

Радіоаматорство

Радіоаматорство – багатогранне технічне захоплення радіозв’язком, яким займаються виключно з особистої зацікавленості без здобуття матеріального зиску. Багатогранність полягає у тому, що до цього захоплення входять такі складові, як:

 • проведення радіозв’язків;
 • конструювання аматорської приймально-передавальної апаратури та антен;
 • участь у різних змаганнях з радіозв’язку (радіоспорт);
 • пошук і проведення радіозв’язків з радіоаматорськими станціями, що працюють із віддалених місць або з місць, з яких украй рідко працюють аматорські радіостанції;
 • участь у радіоекспедиціях, тобто місцях, де немає радіоаматорів;
 • робота якимись певними видами випромінювання (телеграфія, однобічна або частотна модуляція, аматорське телебачення, цифрові види зв’язку, тощо);
 • зв’язок на УКХ із використанням відбиття радіохвиль від Місяця, зон полярного сяйва, метеорних потоків;
 • робота малою потужністю передавача або на найпростішій апаратурі;
 • колекціонування карток-квитанцій та дипломів, які надсилаються у підтвердження проведених радіозв’язків.

Громадяни, які займаються радіоаматорством називають себе радіоаматорами.
Діяльність аматорської радіослужби регулюється законодавством України, а саме:

Користування
 1. Користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України із застосуванням аматорських радіостанцій. Аматорська радіостанція (АРС) – станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв’язок.
 2. Експлуатація АРС здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції, який надається Українським державним центром радіочастот та його філіями. Дозвіл на експлуатацію АРС – документ, який засвідчує право радіоаматора – громадянина України (іноземця або особи без громадянства у випадках, визначених у Регламенті) на експлуатацію аматорської радіостанції протягом визначеного терміну в певних умовах.
Кваліфікаційний іспит

Першим кроком на шляху отримання дозволу на експлуатацію АРС є складання іспиту на здобуття відповідної категорії оператора АРС. З цією метою утворюються кваліфікаційно-технічні комісії.

Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) – комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначаються відповідним наказом начальника УДЦР. КТК діють на громадських засадах.

Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами.

Екзаменаційна програма для операторів АРС третьої категорії (екзаменаційний сертифікат радіоаматора – початківця (NOVICE) наведена у додатку 3 до Регламенту, а для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) – у додатку 4 до Регламенту.

Кваліфікація оператора АРС визначається:

 • для першої категорії – шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;
 • для другої категорії – шляхом теоретичного іспиту;
 • для третьої категорії – шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту – усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

Для радіоаматорів першої категорії необхідно вміти правильно передавати телеграфним ключем та приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 50 знаків на хвилину.

Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит (форма АЗ-1).

Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються до КТК за адресами (на вибір заявника):

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, 22-й корпус КПІ, 2-й поверх, кімната 201, радіоклуб “Політехнік” (поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с 56; електронна адреса: ut2ub@ukr.net),

або 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 10В, офіс 122, громадська організація “Центр європейського розвитку радіоаматорства” (поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с 33; електронна адреса: ur4uwa@gmail.com).

При прагненні пройти кваліфікаційний іспит неповнолітньої особи, подання заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

За позитивними результатами іспиту надається довідка про складання кваліфікаційного іспиту (форма АД-1). Дана довідка необхідна при отриманні дозволу на експлуатацію АРС, а також сертифікатів радіоаматора.

Технічний огляд АРС

Технічний огляд АРС

АРС можуть бути промислового або саморобного виробництва. Метою технічного огляду є перевірка на відповідність технічних параметрів наданих АРС характеристикам аматорських систем та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені Регламентом. Перевірка технічного стану АРС проводиться КТК за графіком роботи або у міру надходження заяв.

Особа, яка має намір провести технічний огляд АРС, звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою щодо проведення технічного огляду АРС (форма АЗ-2).

Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються до КТК за адресами (на вибір заявника):

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, 22-й корпус КПІ, 2-й поверх, кімната 201, радіоклуб “Політехнік” (поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с 56; електронна адреса: ut2ub@ukr.net),

або 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 10В, офіс 122, громадська організація “Центр європейського розвитку радіоаматорства” (поштова адреса: 01001, Київ-1, а/с 33; електронна адреса: ur4uwa@gmail.com).

Перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

За результатами технічного огляду КТК складає акт технічного огляду АРС (форма АО-1).
Проведення кваліфікаційного іспиту та технічного огляду АРС проводяться на безоплатній основі.

Дозвіл на експлуатацію

Дозвіл засвідчує призначення позивного сигналу та право його власника на експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації оператора протягом визначеного терміну в певних умовах.

УДЦР надає дозволи на:

 • експлуатацію аматорських радіостанцій;
 • експлуатацію аматорських радіостанцій з використанням смуги радіочастот 50,080-50,280 МГц;
 • експлуатацію аматорських ретрансляторів (радіомаяків);
 • експлуатацію РЕЗ спортивної радіопеленгації;
 • експлуатацію рухомої радіостанції, яка входить до складу АРС;
 • експлуатацію АРС з використанням спеціального та укороченого позивного сигналу.

Дозвіл мають право отримувати:

 • громадяни України;
 • іноземці та особи без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України;
 • іноземці та особи без громадянства, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, дозвільний документ СЕРТ або відповідні дозвільні документи на експлуатацію АРС іншої держави.

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв’язку (далі – CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації.

Екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (сертифікат NOVICE) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERС REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERС REPORT 32.

Радіоаматорська ліцензія або дозвіл СЕPT (дозвільний документ СЕРТ) – документ, що засвідчує право радіоаматорів – іноземних громадян країн-членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ЕСС (05) 06, на ведення радіозв’язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб.

Дозволи на експлуатацію аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають право отримувати об’єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки).

Підготовку та надання дозволів здійснює ДП „Український державний центр радіочастот”.

Отримання дозволу на експлуатацію АРС

Громадяни України та іноземці, особи без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України, що мають намір експлуатувати АРС, звертаються до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС (форма АЗ-3). Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

До заяви про видачу дозволу додаються:

 • довідка про складання кваліфікаційного іспиту;
 • акт технічного огляду АРС;
 • для громадян України – копія паспортного документа громадянина України (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання); для неповнолітніх осіб – копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних представників (батьків, усиновителів, опікунів тощо), які підтверджують можливість надання дозволу (сторінки 1-2 та відмітка про місце проживання);
 • для іноземців та осіб без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України – копія паспортного документа або копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання на території України (сторінка 1-2);
 • при використанні РЕЗ промислового виробництва – копія технічного паспорта, у якому зазначені технічні характеристики РЕЗ;
 • при зверненні неповнолітнього радіоаматора додатково подається заява законного представника, що представляє його інтереси.

Дозвіл надається на кожну АРС.

Термін дії дозволу не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено радіоаматором.

У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл надається не пізніше ніж через три робочих дні після надходження оплати робіт за рахунком.

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ, що не потребують розрахунків ЕМС.

Стаття 7.2 – оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Дозволи на експлуатацію АРС операторів початкової категорії, які видані до прийняття нової редакції Регламенту, зберігають чинність до закінчення терміну їхньої дії. Перехід операторів АРС з початкової категорії до третьої здійснюється на підставі складання кваліфікаційного іспиту за відповідною екзаменаційною програмою.

Сертифікати HAREC, NOVICE

У разі виникнення потреби виїзду за кордон громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України, на підставі довідки про складання кваліфікаційного іспиту (форма АД-1), звертаються до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката (HAREC) або сертифіката NOVICE (форма АЗ-4). Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

Для правильного заповнення сертифікатів до заяви додається (за наявності) копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення моряка або члена екіпажу).

Розгляд заяв про видачу та оформлення сертифікатів HAREC, NOVICЕ проводяться на безоплатній основі.

Отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням смуги радіочастот 50,080 – 50,280 МГц

На виконання рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 28.04.2011 року № 196 щодо можливості використання смуги радіочастот 50,080 – 50,280 МГц аматорською службою, УДЦР розпочав розгляд заяв та видачу дозволів на експлуатацію АРС у цій смузі радіочастот.

Радіоаматори першої категорії, що мають намір експлуатувати АРС з використанням смуги радіочастот 50,080 – 50,280 МГц звертаються до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію АРС з використанням смуги радіочастот 50,080 – 50,280 МГц. Якщо заявник проживає у м.Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 15-й км. До заяви про видачу дозволу додається акт технічного огляду АРС.

Дозволи надаються для стаціонарних АРС терміном на 5 років, якщо інше не заявлено радіоаматором. Місця розташування АРС, в яких можлива їх експлуатація, визначаються філіями з урахуванням місць розміщення передавачів 1-го телевізійного каналу.

Експлуатація АРС можлива за умови нестворення завад прийманню 1-го телевізійного каналу РЕЗ радіомовної служби. Якщо з боку АРС створюються радіозавади прийманню телебачення, оператор АРС повинен негайно вжити необхідні заходи для їх усунення, навіть до припинення експлуатації АРС. У разі неможливості усунення радіозавад дозвіл на експлуатацію буде анульований. Робота АРС у місцях, які не визначені в дозволі (тимчасове перенесення АРС або використання їх в якості пересувних) на території України заборонено. Порушення умов дозволу на експлуатацію АРС тягнуть за собою відповідальність радіоаматора згідно зі ст. 146 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ, що не потребують розрахунків ЕМС.

Стаття 7.2 – оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Отримання дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка)

Уповноважена особа, яка має намір експлуатувати ретранслятор (радіомаяк) звертається до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку (форма АЗ-6). Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

До заяви додаються такі документи:

 • пояснювальна записка з визначенням основних технічних характеристик ретранслятора (радіомаяка) (додаток 16 таблиця 5 до Регламенту);
 • копія паспорта громадянина України (сторінки перша, друга та відмітка про місце реєстрації);
 • копія дозволу на експлуатацію АРС особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка);
 • витяг з карти масштабом не більше 1:200 000 із позначенням місця розташування ретранслятора (радіомаяка).

За відсутності зауважень філія УДЦР надсилає документи до головного офісу УДЦР.

Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або з неповним комплектом документів, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви заявник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати документи.

При погодженні експлуатації ретранслятора (радіомаяка) Генеральним штабом Збройних Сил України строк надання дозволу продовжується на термін погодження та не повинен перевищувати 80 діб. УДЦР протягом тижня від дати виникнення підстав для погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) Генеральним штабом Збройних Сил України письмово інформує про це заявника.

За позитивними результатами розрахунків умов електромагнітної сумісності та погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) Генеральним штабом Збройних Сил України, УДЦР приймає рішення про видачу дозволу, інформує заявника та направляє йому рахунок про оплату робіт з його підготовки та оформлення.

Після оплати робіт з підготовки та оформлення дозволу заявник представляє ретранслятор (радіомаяк) підготовлений до роботи на перевірку до філії. На підставі акта первинного технічного контролю параметрів РЕЗ (форма АО-2), УДЦР надає заявникові дозвіл на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку. Термін дії дозволу – не менше 5 років, якщо інше не заявлено заявником.

Для продовження терміну дії дозволу на експлуатацію ретранслятора (радіомаяка) заявник подає документи, які визначені для отримання цього дозволу.

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ, що не потребують розрахунків ЕМС.

Стаття 7.2 – оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ спортивної радіопеленгації

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації надається відповідальній особі, що призначена організатором змагань. З метою отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ для спортивної радіопеленгації заявник звертається до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (РЕЗ) для спортивної радіопеленгації (форма АЗ-7). До заяви додається реєстраційна відомість (форма РВ-1). Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ, що не потребують розрахунків ЕМС.

Стаття 7.2 – оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Отримання дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції, яка входить до складу АРС

З метою отримання дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб, що входить до складу АРС та використовує смуги радіочастот вище 30 МГц, заявник звертається до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб (форма АЗ-8). Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ, що не потребують розрахунків ЕМС.

Стаття 7.2 – оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням спеціального позивного сигналу (СПС) / укороченого позивного сигналу (УПС)

З метою привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій та ювілейних дат, сприяння роботі АРС, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій, досягнення високих спортивних результатів у змаганнях з радіозв’язку аматорським радіостанціям можуть призначатися СПС та УПС.

Для отримання дозволу на експлуатацію АРС з використанням:

У строк, що не перевищує 15 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР (Філія) направляє заявникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення дозволу. Дозвіл на експлуатацію аматорської радіостанції з використанням СПС/УПС надається заявникові не пізніше ніж через три робочі дні після пред’явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з його підготовки та оформлення.

Термін використання СПС/УПС обумовлюється у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих наукових, спортивних заходів поза межами України).

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 11 – призначення спеціального та укороченного позивного сигналу служби аматорського радіозв’язку, аматорського супутникового радіозв’язку, оформлення дозволу.

Продовження терміну дії дозволу на експлуатацію

Для продовження терміну дії дозволу заявник повинен не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його дії звернутися до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про продовження терміну дії дозволу (форма АЗ-9). Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

Підставами для відмови у продовженні терміну дії дозволу є:

 • обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу України терміну застосування відповідної радіотехнології;
 • порушення оператором АРС умов дозволу;
 • невідповідність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу.

Вартість робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію визначається розділом 1 Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”:

Стаття 6 – розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ, що не потребують розрахунків ЕМС.

Стаття 7.2 – оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Анулювання дозволу на експлуатацію

Анулювання дозволу на експлуатацію АРС здійснюється відповідно до процедури, що передбачена статтею 45 Закону України „Про радіочастотний ресурс України”.

Для анулювання дозволу на експлуатацію АРС заявник повинен звернутися до філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону за місцем проживання із заявою про анулювання дозволу на експлуатацію АРС. Якщо заявник проживає у м. Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР за адресою: 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 151.

Відповідальність операторів АРС за порушення законодавства України у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

Start typing and press Enter to search