Пiдготував Антон ШУЛЬГА

Український державний центр радiочастот (або коротко “Укрчастотнагляд”) сформував базу кодiв IМЕI, яка нараховує майже 85 мiльйонiв записiв. Цей крок фахiвцi називають вирiшальним на шляху до забезпечення пересiчного громадянина України можливiстю використовувати якiснi, сертифiкованi, безпечнi мобiльнi телефони.

“Iмпортери, якi ввозять мобiльнi апарати i будь-якi iншi радiоелектроннi засоби на територiю України, мають отримати наш дозвiл, – розповiв начальник “Укрчастотнагляду” Павло Слободянюк. – Це визначено Законом України “Про радiочастотний ресурс України”, який працює з 2004 року. Є також пiдзаконнi акти, якi набули чинностi в березнi 2009 року – положення про надання дозволiв на ввезення з-за кордону в Украўну радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв i положення про порядок реалiзацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв.

Протягом майже п’яти рокiв ми шукали рiзнi варiанти виконання вимог цього закону, примiром, маркування апаратiв. Боротьба була дуже запекла, десятками нашi рiшення опротестовувалися в судах. Це не влаштовувало перш за все iмпортерiв, якi вважали, що способи, якi ми використовували ранiше, дуже ускладненi.

На сьогоднiшнiй день ми знайшли сучасний, простий i зрозумiлий спосiб, щоб забезпечити виконання вимог закону. Саме для цього розроблено базу даних кодiв IМЕI i цi положення”.

Що ж таке IМЕI? IMEI (International Mobile Equipment Identifier – мiжнародний iдентифiкатор мобiльного обладнання) – це п’ятнадцятизначне число, яке є унiкальним для кожного мобiльного телефону. Код встановлюється заводом-виробником при виготовленнi апарата i служить для точної та повної iдентифiкацiї телефону в мережах GSM та UMTS.

IMEI включає iнформацiю щодо походження телефону, його моделi, порядкового номера пристрою. IMEI може використовуватись для пiдтвердження права легально використовувати телефон на територiї країни, а також для забезпечення непрацездатностi крадених телефонiв у мережах операторiв.

Код записано в пам’ятi телефону. Щоб дiзнатись IMEI телефона, достатньо набрати на клавiатурi *#06#. Також цей номер можна побачити на наклейцi пiд акумулятором телефону, в гарантiйному талонi та на коробцi з-пiд телефону.

Що потрiбно знати, щоб не придбати телефон невiдомого походження? “Треба перевiряти пiд час купiвлi наявнiсть коду IМЕI цього мобiльного апарата в базi даних Українського державного центру радiочастот. Це можливо зробити за допомогою вiдправлення sms на номер 307 або через iнтернет на нашому сайтi за адресою www.ucrf.gov.ua/uk/imei_base. Це абсолютно безкоштовна послуга, – наголошує Павло Слободянюк. – До того, як купити, людина має перевiрити апарат, вiдправити sms i отримати вiдповiдь, що апарат знаходиться в “бiлому” списку. Якщо покупець цього не зробить – можуть бути проблеми”.

Головна вимога до продавцiв – надання покупцевi можливостi перевiрити легальнiсть ввезення телефону в Україну. “У будь-якого продавця має бути sim-картка, пiсля ввiмкнення апарата ви набираєте код *#06#, i на екранi бачите 15 цифр коду IМЕI. Переписуєте на клаптик паперу цей код, вiдправляєте sms на номер 307. За декiлька секунд вам приходить повiдомлення, чи є цей код IМЕI в “бiлому” списку”, – пояснює Павло Слободянюк.

Якщо один-два телефони ви везете з-за кордону, вам доведеться звернутися до фахiвцiв. Такi засоби зв’язку пiд час перетину кордону обов’язково треба внести до митної декларацiї.

“Далi ви на територiї України звертаєтесь або до нашого центру, або до будь-якої регiональної фiлiї “Укрчастотнагляду”, якi є в усiх обласних центрах, надаєте оригiнал цiєї митної декларацiї та копiї першої сторiнки вашого закордонного паспорту i сторiнки, де є штампи про те, що ви справдi перетинали кордон. Цих двох документiв та вiдповiдної заяви нам достатньо, щоб цi коди IМЕI внести до нашої бази”, – розповiв Павло Слободянюк.

Можуть виникнути проблеми i в тому разi, якщо ваш телефон пiддавався перепрограмуванню поза межами сервiсних центрiв виробникiв мобiльних засобiв зв’язку. Втiм, технологiчно це все бiльш складний процес, переконує начальник Українського державного центру радiочастот. “Усi провiднi виробники створюють такi апарати, якi не дозволяють робити перепрошивку IМЕI, це вже на рiвнi мiкросхеми. Зробити зовнi це неможливо, а якщо й можливо, то це вносить такi змiни до телефону, що вiн перестає працювати. У бiльшостi випадкiв можливiсть перепрограмування стосується недорогих апаратiв маловiдомих виробникiв”, – стверджує Павло Слободянюк.

Що станеться, якщо телефон перебуває в “сiрому” списку? Власник такого засобу отримає (або вже отримав) повiдомлення вiд оператора мобiльного зв’язку з вимогою звернутися до Українського державного центру радiочастот або його регiональної фiлiї. Якщо проблему не буде розв’язано протягом трьох мiсяцiв, то користування таким телефоном на територiї України стане неможливим.

До речi, в “чорному” списку поки що немає жодного телефону. “До цього списку потрапляють апарати, про якi є iнформацiя, що вони вкраденi, а також тi апарати, власники яких протягом трьох мiсяцiв не змогли довести, що їх перебування у “сiрому” списку неправильне. Враховуючи те, що ми “сiрi” списки сформували вперше в листопадi, такi апарати в “чорному” з’являться тiльки через три мiсяцi. Також у листопадi пiдписано порядок надання Мiнiстерством внутрiшнiх справ iнформацiў про вкраденi апарати”, – повiдомив начальник Українського державного центру радiочастот Павло Слободянюк.

Використання коду IМЕI позбавить сенсу крадiжки мобiльних телефонiв. I справдi – навiщо красти, якщо користуватися таким засобом зв’язку буде нереально? Громадянин, у якого вкрали телефон, має звернутися до мiлiцiї, правоохоронцi повiдомлять про це фахiвцям “Укрчастотнагляду” i апарат буде вiдключено вiд обслуговування. Це також має змiнити психологiю покупцiв: краще купити телефон там, де наявнiсть коду IМЕI в “бiлому” списку можна буде перевiрити.

Start typing and press Enter to search