Діяльність Центру сертифікації УДЦР, перш за все, спрямована на розширення сфери послуг, задоволення потреб та очікувань замовників, забезпечення максимальної достовірності та об’єктивності результатів робіт з оцінки відповідності технічних засобів.

Саме тому з кожним роком ЦС УДЦР активно нарощує потужності, освоює нові види робіт, удосконалює матеріально-технічну базу та виробничі процеси.

З 1  грудня 2013 року в Україні вводиться в дію Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. Його застосування, зокрема, має забезпечити захист життя та здоров’я людей від небезпеки, пов’язаної з дією електричного струму та електромагнітним випромінюванням під час використання цього обладнання.

Для оцінки відповідності пристроїв вищезазначеним вимогам Випробувальний центр ЦС УДЦР придбав та ввів в експлуатацію унікальний комплекс для проведення випробувань технічних засобів, що містять джерела лазерного випромінювання, на відповідність вимогам безпеки за ДСТУ 60825-1:2004 (IEC 60825-1:2001, IDT).

До складу комплексу входять:

  • вимірювач енергетичних параметрів лазерного випромінювання Nova II з сенсором PD300;
  • вимірювач довжини хвилі лазерного випромінювання — спектрометр Black-Comet CXR-SR;
  • вимірювач розподілу інтенсивності лазерного випромінювання в просторі — Spiricon;
  • випромінювання в просторі — Spiricon.

 

Start typing and press Enter to search