З 26 липня 2014 набули чинності зміни до Закону України „Про радіочастотний ресурс України“ відповідно до яких УДЦР не має визначених законодавством повноважень щодо виконання робіт з підготовки та видачі дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (РЕЗ та ВП).

Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП (затверджене рішенням НКРЗ № 1338 від 05.02.2009 р.), як документ нижчого рівня, діє в частині, що не суперечить зазначеному Закону. Положенням визначався порядок оформлення дозволів на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП та порядок обліку кодів ІМЕІ терміналів. Обов’язковою підставою для внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних була наявність дозволу на ввезення.

З набранням чинності змін до Закону на адресу УДЦР надійшло кілька десятків звернень від крупних імпортерів з клопотаннями стосовно можливості внесення кодів ІМЕІ без надання дозволу на ввезення з-за кордону. Обумовлено це тим, що громадяни хочуть купувати якісні радіоелектронні засоби, які законно ввезені в Україну та гарантовано мають документ про підтвердження відповідності.

Для споживача підтвердженням законного ввезення в Україну терміналів є наявність міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (кодів ІМЕІ, MEID, ESN) в узагальненій базі даних, яку веде УДЦР.

Враховуючи звернення імпортерів та діюче чинне законодавство, УДЦР було прийнято рішення про можливість добровільного подання суб’єктами господарювання міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (у т.ч. кодів ІМЕІ) на договірних засадах.

УДЦР як госпрозрахункове підприємство не може проводити роботи та надавати послуги з обліку та ведення міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання за рахунок доходів від інших видів діяльності. Пунктом 17 чинних Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот“, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ № 1256 від 11.12.2008, визначена можливість оплати робіт не встановлених цими тарифами на договірних засадах.

На сьогодні УДЦР проводить розрахунки вартості таких робіт з обліку та ведення в узагальненій базі даних міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання.

Враховуючи це УДЦР пропонує імпортерам, які здійснюють ввезення в Україну кінцевого обладнання (до прийняття відповідних законодавчих актів), здійснювати облік міжнародних ідентифікаторів (коди ІМЕІ, MEID, ESN) на договірних засадах. За зверненням імпортера УДЦР укладає відповідний договір.

Проект договору про облік ввезення обладнання, що містить міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, опрацьовується.

Для стимулювання учасників ринку планується здійснення оплати (стосовно обліку міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання) проводити з урахуванням коефіцієнтів аналогічних зниженню рівня Тарифів, які були встановлені рішенням НКРЗІ від 17.12.2013 року № 829.

Start typing and press Enter to search