На засіданні Комісія прийняла рішення взяти за основу проект Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій. Документ визначає порядок організації, проведення перевірок та основні завдання державного нагляду, серед яких – контроль за якістю телекомунікаційних послуг, за наявністю передбачених законом ліцензій та інших дозвільних документів, перевірка додержання операторами, провайдерами телекомунікацій ліцензійних умов, законодавства, стандартів, інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб’єктами ринку телекомунікацій під час здійснення їхньої діяльності.

Порядком визначено також, що державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюють уповноважені Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи у межах повноважень, визначених законодавством у сфері телекомунікацій.

Також Комісія взяла за основу Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування. Порядок визначає нагляд за додержанням загальними користувачами РЧР законодавства про РЧР, контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування РЧР України, за дотриманням загальними користувачами РЧР ліцензійних умов користування РЧР, умов ліцензій на користування РЧР та дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП, а також контроль за додержанням встановлених законодавством умов ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації РЕЗ та ВП на території України. Крім того, Порядком буде передбачено завдання щодо запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства під час користування РЧР.

Документи будуть винесені на громадське обговорення та оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

Start typing and press Enter to search