З метою досягнення належного професійного рівня фахівців, ефективного використання їх праці, підготовки спеціалістів, здатних компетентно вирішувати завдання, що поставлені перед підприємством, в УДЦР розроблено та введено в дію Програму професійного розвитку працівників.

Основним призначенням програми є забезпечення потреб підприємства та регіональних філій такими працівниками, які за своїми професійними якостями можуть успішно виконувати завдання, що пов’язані з ефективним використанням радіочастотного та номерного ресурсу України, із створенням умов для впровадження і подальшого розвитку нових телекомунікаційних технологій, із забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв тощо.

За словами начальника відділу кадрів УДЦР Галини Голованової, на яку покладено відповідальність за реалізацію цієї програми, документ поетапно деталізує всі кроки керівників структурних підрозділів, які опікуватимуться питаннями добору персоналу, його адаптацією, навчанням і атестацією, а також кар’єрним ростом.

Для реалізації програми на підприємстві розроблено низку заходів, які передбачають розробку комплексу вимог до кандидатів і методичних матеріалів, відповідних тестів і рекомендацій, складання поточних та перспективних планів професійного навчання, порядок проведення тестувань та атестацій з метою визначення потреби в підвищенні професійного рівня працівників. Буде розроблено положення про кадровий резерв в УДЦР, програма дистанційного навчання працівників тощо.

Як зазначив нещодавно начальник УДЦР Павло Слободянюк, з появою нових інформаційних технологій і використанням їхніх можливостей, з’явилася можливість підвищувати кваліфікацію фахівців саме у тому напряму, який потрібен підприємству, і досягати саме тієї якості роботи, яку від нас очікує користувач РЧР.

Сьогодні на підприємстві через мережу Інтернет активно проводиться навчання та оцінка професійного рівня працівників та відповідності цього рівня кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам за такими напрямами, як «Радіочастотні присвоєння», «Радіочастотний моніторинг», «Випробування радіоелектронних засобів» та «Кадрові питання». На черзі — розробка тестів за іншими видами діяльності, що охоплюють питання регулювання та управління в секторі телекомунікацій та інформаційних технологій. Розпочато підготовку тестових завдань для перевірки рівня знань як працюючих, так і тих, хто працевлаштовується в Український державний центр радіочастот.

Зусиллями сектору навчально-методичної роботи, який очолює Анатолій Кучеренко, розроблено розділ дистанційного навчання, що містить матеріали проведених конференцій, семінарів, курсів. Можна також скористатися електронними тренажерами вимірювальних приладів, тестами для самоперевірки та інформацією щодо довідкової літератури для самостійного навчання за напрямами діяльності підприємства.

Доступ до цього розділу відкрито на головній веб-сторінці УДЦР.

Коментуючи важливість впровадження на підприємстві цієї програми, начальник УДЦР Павло Слободянине зазначив, що ІТ-галузь динамічно розвивається і, відповідно, потребує від нас більш уважного ставлення до професійного рівня спеціалістів.

«Цей крок у напрямі формування міцного й фахово підготовленого кадрового потенціалу, — наголосив Павло Слободянюк, — дозволить нашому підприємству не тільки ефективно виконувати статутні зобов’язання, а й бути на рівні сучасних вимог і з року в рік покращувати виробничі показники».

Start typing and press Enter to search