Керівництво Українського державного центру радіочастот спрямовує зусилля на всебічне дотримання норм законодавства при реалізації повноважень, визначених Законом України «Про радіочастотний ресурс України». Так, Наказом УДЦР від 03.08.2012 затверджено черговий відомчий документ системи управління якістю, що діє в УДЦР, — Інструкцію щодо організації та проведення первинного технічного контролю, участі в натурних випробуваннях, надання погоджень тестового включення для тестових випробувань РЕЗ і здійснення вимірювань параметрів РЕЗ.

Інструкція вводиться в дію з 13 серпня 2012 року і, як вважають на підприємстві, дозволить однозначно регламентувати всі дії працівників УДЦР при виконанні зазначених робіт.

Start typing and press Enter to search