Виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування тепер вестиметься згідно з Порядком, проект якого схвалила НКРЗ.

Удосконалення Порядку було обумовлене численними порушеннями законодавства в сфері користування РЧР, що призводять до виникнення радіозавад у роботі радіоелектронних засобів, повідомляє Комісія.

Набрання чинності новою редакцією Порядку має на меті більш чітку конкретизацію повноважень УДЦР та ДІЗ з питань їх взаємодії при проведенні заходів щодо усунення дії джерел радіозавад, ураховуючи вимоги нормативно-правових актів з питань державного нагляду за користуванням РЧР, а також Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 16 липня 2009 року № 1599. Мають бути скорочені встановлені раніше терміни розгляду заявок на виявлення та усунення дії джерел радіозавад та конкретизована взаємодія УДЦР з користувачами РЧР з цих питань. Необхідно також забезпечити потреби та захист прав користувачів РЧР, які експлуатують свої РЕЗ відповідно до вимог законодавства.

Комісія акцентує, що дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання й фізичних осіб, які експлуатують РЕЗ і ВП будь-якого призначення у смугах радіочастот загального користування.

Порядок направлено на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Start typing and press Enter to search