18 червня НКРЗ своїм рішенням № 1563 схвалила проект змін до урядової постанови «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг». Документ направлено на погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Зміни, що вносяться до постанови, пропонують врегулювати надання послуги доступу до інформаційних, довідкових та замовно-розважальних служб (аудіо-текс). Акцент робиться на вживанні заходів щодо запобігання створенню по суті шахрайських схем при наданні послуг зв’язку або виникненню випадків відмови в обслуговуванні споживачів.

У коментарі НКРЗ зазначено, що проект документа пропонує врегулювати використання та застосування карток попередньо оплаченої послуги як засобу сплати за послуги фіксованого зв’язку за допомогою системи попередніх платежів. Адже на сьогодні невирішеним залишається визначення процедури надання послуг за допомогою карток попередньо оплаченої послуги, що стримує повноцінний розвиток цього сегмента ринку, який є соціально значущим, оскільки орієнтований на обслуговування користувачів, пов’язаних з мільйонами українців, що перебувають за кордоном.

Зміни передбачають введення операторами комплексних пакетів послуг на мережах фіксованого зв’язку, до яких включено загальнодоступні послуги. При цьому важелі впливу на тарифне регулювання залишаються за НКРЗ.

Розглянуто питання предметної конкретизації поняття «дискримінаційні дії» з урахуванням специфіки телекомунікацій, яка декілька разів згадується у Законі «Про телекомунікації». НКРЗ зазначає: досвід регуляторів ЄС свідчить, що застосування поняття «дискримінаційні дії» є дієвим інструментом впливу на ринок.

У проекті постанови визначено поняття кабельної каналізації електрозв’язку (ККЕ), її власника, вільних ресурсів та доступу до ККЕ. Скасовується поняття відомчих телефонних мереж, що приводить Постанову у відповідність до вимог Закону «Про телекомунікації».

Проект змін враховує наслідки щодо рішення НКРЗ про створення та супровід узагальненої бази даних УДЦР міжнародного ідентифікатора (серійного номера) мобільного обладнання (код ІМЕІ) мобільного телефона абонента будь-якого стандарту цифрового стільникового зв’язку.

Проект постанови гармонізує законодавство України в галузі телекомунікацій з відповідним законодавством ЄС шляхом введення вимог дотримання недискримінаційних умов ведення бізнесу учасниками ринку, оскільки містить норми Директиви 2002/21/ЄС Європейського парламенту та ради від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) і Директиви 2002/22/ЄС Європейського парламенту та ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директива про універсальні послуги).

Основною метою внесення змін та доповнень до постанови від 9 серпня 2005 р. № 720 стало подальше упорядкування взаємовідносин між операторами, провайдерами телекомунікацій із споживачами при наданні послуги «аудіо-текс», користування кабельною каналізацією, використання карток попередньо оплаченої послуги, підключення АТС споживачів, використання коду послуги вибору альтернативного оператора тощо. Документ приводить Постанову у відповідність до положень статті 18 Закону «Про телекомунікації».

Start typing and press Enter to search