Законодавством України та рішенням УЄФА встановлено особливий порядок допуску у визначені зони на території стадіонів дозволеного радіоелектронного обладнання під час проведення матчів ЄВРО-2012 (детальна інформація розміщена на сайті http://euro2012.www.ucrf.gov.ua) для служб забезпечення УЄФА, інших служб забезпечення або будь-яких інших осіб, які акредитовані УЄФА у зв’язку з проведенням чемпіонату, у т. ч. акредитованих УЄФА компаній України.

Відповідно до встановленого порядку, радіоелектронні засоби або радіоелектронне обладнання, що містить такі засоби (засоби, що здійснюють зв’язок або передачі будь-яких даних за допомогою електромагнітних хвиль (випромінювання) будуть допускатися стюардами УЄФА на територію стадіонів лише після відповідного їх позначення спікерами УЄФА.

Умовами позначення радіоелектронних засобів відповідним стікером УЄФА є:

  • наявність права допуску за периметр відповідного стадіону конкретного радіоелектронного засобу та права допуску користувача цього радіоелектронного засобу (відповідно до акредитації УЄФА);
  • наявність дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, визначеного законодавством відповідно до переліку радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію;
  • відповідність технічних характеристик радіоелектронного засобу дозволу на експлуатацію або технічним характеристикам, визначеним законодавством відповідно до переліку радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Відповідність технічних характеристик підтверджується шляхом проведення інструментальної перевірки на спеціальному пункті технічного контролю. На кожному стадіоні один спеціальний пункт технічного контролю буде розташований в радіомовному компаунді, другий — в медіа центрі. Спеціальні пункти технічного контролю будуть позначені відповідними покажчиками УЄФА. Також місцезнаходження цих пунктів можуть вказати стюарди УЄФА. Спеціальні пункти технічного контролю працюватимуть згідно з графіком, встановленим УЄФА у день проведення матчу та напередодні.

Для позначення радіоелектронних засобів стакерами УЄФА необхідні:

Акредитація. Акредитована УЄФА особа — користувач радіоелектронного засобу звертається на спеціальний пункт технічного контролю і пред’являє відповідну акредитацію УЄФА та отриманий відповідно до законодавства дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Ідентифікація. Після отримання позитивного результату перевірки відповідності даних, зазначених в акредитації УЄФА, визначеним у дозволі показникам на експлуатацію радіоелектронного засобу, акредитована УЄФА особа має пред’явити фахівцям спеціального пункту технічного контролю фірмову заводську етикетку радіоелектронного засобу або обладнання для його ідентифікації.

Примітка: користувачем може надаватися як оригінал дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (у разі, якщо на його експлуатацію потрібен дозвіл) так і його скан-копія.

У випадку негативного результату перевірки відповідності даних, зазначених в акредитації УЄФА, певним характеристикам у дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу, невідповідності радіоелектронного засобу, наданого для позначення стикером, дозволу на експлуатацію або невідповідності радіоелектронного засобу, визначеному переліком радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу, питання подальшого допуску на територію стадіону вирішується виключно представником УЄФА, який відповідає на конкретному стадіоні за допуск радіоелектронних засобів у визначені зони.

Інструментальна перевірка технічних характеристик. Після отримання позитивного результату ідентифікації радіоелектронного засобу акредитована УЄФА особа у визначеному фахівцем місці спеціального пункту технічного контролю включає радіоелектронний засіб та демонструє його роботу. Фахівці спеціального пункту технічного контролю під час демонстрації роботи радіоелектронного засобу здійснюють перевірку його технічних параметрів на відповідність параметрам, зазначеним у дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу (необхідність отримання дозволу визначена законодавством, відповідно до переліку радіоелектронних засобів, для експлуатації яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам необхідно отримувати дозвіл на експлуатацію).

У випадку пред’явлення акредитованою особою радіоелектронного засобу, що належить до переліку радіоелектронних засоби, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію, під час демонстрації роботи такого обладнання фахівці спеціального пункту технічного контролю перевіряють відповідність технічних характеристик такого обладнання зазначеним у вищевказаному переліку.

У випадку негативного результату інструментальної перевірки технічних параметрів радіоелектронного засобу даним, зазначеним у дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу або відповідних технічних характеристик радіоелектронного засобу, що визначені переліком радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу, акредитована УЄФА особа має звільнити спеціальний пункт технічного контролю, привести технічні параметри до встановлених норм та пройти повторну процедуру допуску.

Після отримання позитивного результату перевірки відповідності технічних характеристик радіоелектронного засобу даним, зазначеним у дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу або у переліку радіоелектронних засобів, на експлуатацію яких на період підготовки та проведення ЄВРО-2012 користувачам не потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу, фахівець спеціального пункту технічного контролю наносить на пред’явлений акредитованою УЄФА особою радіоелектронний засіб відповідний стикер.

У випадку негативного результату інструментальної перевірки радіоелектронного засобу та неможливості приведення технічних параметрів радіоелектронного засобу до встановлених норм, стикер УЄФА не наноситься, а питання подальшого перебування РЕЗ на території стадіону вирішується виключно представником УЄФА, який на конкретному стадіоні відповідає за допуск радіоелектронних засобів у визначені зони.

Відповідно до визначеного порядку, на автомобіль, на якому встановлені SNG станції супутникового радіо та телевізійного зв’язку, незалежно від кількості встановлених передавачів, на лобове скло автомобіля наноситься лише один стикер, відповідно до акредитації та стадіону (передавачі стакерами не позначаються).

Start typing and press Enter to search