Начальник УДЦР Павло Слободянюк своїм наказом затвердив Положення про науково-технічну раду Державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

Положення визначає, що науково-технічна рада УДЦР є колегіальним органом, створеним для вирішення перспективних і поточних проблем, проведення єдиної технічної політики, розробки рекомендацій щодо використання і впровадження на підприємстві новітніх досягнень вітчизняної та закордонної науки і техніки, а також винаходів та результатів наукових досліджень.

Положенням про науково-технічну раду визначаються її структура, регламент роботи, порядок підготовки та проведення засідань, права та обов’язки членів НТР.

Серед основних завдань НТР – розгляд техніко-економічних обґрунтувань довгострокових і річних планів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; внесення пропозицій щодо організації та проведення перспективних досліджень, а також єдиної технічної політики і сприяння прискоренню науково-технічного прогресу на підприємстві; заслуховування доповідей керівників структурних підрозділів про хід і результати виконання досліджень та оцінювання їхнього науково-технічного рівня; розгляд технічних завдань щодо розробки програмного забезпечення зразків обладнання та проведення робіт з їх впровадження тощо.

До складу НТР входять заступники начальника УДЦР, керівники основних структурних підрозділів та інші найбільш досвідчені спеціалісти. До участі у засіданнях ради можуть залучатися фахівці УДЦР та фаховий персонал інших підприємств, закладів, органів державної і виконавчої влади. До складу НТР входять 2 доктори технічних наук та 5 кандидатів технічних наук. Очолюватиме науково-технічну раду перший заступник начальника УДЦР Євген Хаіров.

Start typing and press Enter to search