Комісія на засіданні 15 березня розглянула звіт ДП “Український державний центр радіочастот” та схвалила результати його діяльності у 2011 році. Було відзначено зокрема, що на сьогодні в УДЦР автоматизовано всі процедури опрацювання заявочних документів, виконання необхідних розрахунків та підготовки дозвільних документів, що значно скоротило термін їх розгляду та покращило якість підготовки дозвільних документів. Це забезпечило надання 275 висновків для НКРЗ щодо можливості видачі ліцензії на користування РЧР України, 950 висновків до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування РЧР для потреб телерадіомовлення, 51274 дозволів на експлуатацію стаціонарних радіоелектронних засобів (РЕЗ) за заявами суб’єктів господарювання, 98864 дозволів на експлуатацію абонентських РЕЗ за заявами суб’єктів господарювання.

Велику увагу було приділено створенню мережі цифрового телевізійного мовлення на виконанням доручення Президента України №181/66519-01 від 14.10.10/10612 щодо забезпечення реалізації заходів з розбудови протягом 2010–2011 років загальнонаціональної мережі цифрового наземного телемовлення.

Щодо видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ

З метою подальшого захисту українського ринку від неякісних, недозволених до використання та незаконно ввезених в Україну мобільних телефонів та іншого кінцевого обладнання, а також забезпечення реалізації процедур контролю ввезення з-за кордону терміналів у 2011 році УДЦР ввела у промислову експлуатацію другу і третю черги автоматизованої інформаційної системи обліку терміналів на території України (ІСОМТ). У зазначеній базі даних кодів ІМЕІ терміналів створено комплексну систему захисту інформації, атестовану згідно з чинним законодавством, яка унеможливила будь-які неправомірні дії персоналу. Упродовж розвитку системи введено в промислову експлуатацію прямий канал передачі електронних дозвільних документів від УДЦР до Держмитслужби, тим самим фактично виконано Указ Президента України та рішення Уряду стосовно запровадження електронного обігу дозвільних документів на здійснення зовнішньоекономічних операцій (зокрема Концепції розвитку електронного уряду України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 13.12.2010 №2250-р.).

У 2011 році було надано 5625 дозволів на ввезення з-за кордону РЕЗ, у тому числі 123 дозволи (загалом більше ніж на 9 млн одиниць) на моделі терміналів, що ввозяться в режимі авторизованих поставок безпосередньо їх виробниками. Запроваджені Комісією заходи дозволили забезпечити надходження до Держбюджету у 2011 році за рахунок митних платежів від ввезення лише мобільних телефонів понад 1,2 мільярда грн (проти 62 млн грн у 2008 році). УДЦР спільно з Державною митною службою України другий рік поспіль забезпечує частку легально ввезених мобільних терміналів на ринку України до 95-97%.

Радіочастотний моніторинг

Кількість проведених вимірювань параметрів випромінювання РЕЗ безпосередньо пов’язана з об’ємом зареєстрованих радіочастотних присвоєнь і за останні роки має стійку тенденцію до збільшення. За результатами технічного радіоконтролю у 2011 році виявлено 11322 порушення у сфері користування РЧР, а саме: використання РЕЗ без відповідних дозвільних документів – 9354, з порушенням умов наданих дозволів на експлуатацію – 1968. Вжитими заходами у звітному періоді усунено 7571 порушення користування РЧР, із них спільно з Державною інспекцією зв’язку (ДІЗ) та з органами МВС – 1666.

За завданнями НКРЗ та зверненнями ДІЗ підрозділами радіочастотного моніторингу УДЦР протягом 2011 року проведено 117 заходів.

Застосування сучасних засобів технічного радіоконтролю та належна організація радіочастотного моніторингу підвищує ефективність попереджувальних заходів щодо порушень у сфері користування РЧР, що, в свою чергу, зменшило за останні роки кількість заявок від користувачів на виявлення та усунення дії джерел радіозавад. Для організаційно-технічного та функціонального забезпечення виконання завдань радіочастотного моніторингу в УДЦР створена одна з найкращих у Європі автоматизована система технічного радіоконтролю, яка станом на 31.12.2011 нараховує 103 мобільні та 189 стаціонарних станцій радіоконтролю, що їх розгорнуто в усіх обласних центрах та ще у 81 населеному пункті України.

Щодо технічного контролю телекомунікаційних мереж

Відповідно до законодавства та на доручення Комісії одним з основних завдань діяльності УДЦР є боротьба з незаконним пропуском міжнародного телефонного трафіку та створення привабливих умов для учасників ринку телекомунікацій. У 2011 році фахівцями УДЦР здійснювався технічний контроль телекомунікаційних мереж за 190 договорами шляхом проведення вимірювань мереж зацікавлених операторів телекомунікацій, а також заходи технічного контролю за дорученнями НКРЗ та за зверненнями Державної інспекції зв’язку або правоохоронних органів. Було проведено 1136 заходів технічного контролю, під час яких на телекомунікаційних мережах операторів виявлено 296200 порушень, що перевищує аналогічні показники минулих років.

У 2011 році розпочато підготовку до роботи з випробувань параметрів якості телекомунікаційних послуг.

Щодо фінансово-господарської діяльності УДЦР за 2011 рік

УДЦР основні показники фінансового плану за 2011 рік загалом виконав. У 2011 році план доходів від основної діяльності реалізовано на 107,5 %, а приріст доходів склав 3,4 % (до 2010 року). Головним джерелом доходів основної діяльності УДЦР є виконання робіт з радіочастотного моніторингу.

Підприємством за 2011 рік сплачено податків і обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та внесків до державних цільових фондів на суму 201,7 млн грн, що перевищує суму, сплачену в 2010 році, та майже на чверть суму, затверджену фінпланом. Відповідно до загальної інформації щодо оцінки ефективності управління державним підприємством, діяльність УДЦР за 2011 рік оцінено на високому рівні та визнано одним з кращих державних підприємств року.

Start typing and press Enter to search