Уряд затвердив перелiк пiдприємств, якi мають стратегiчне значення для економiки й безпеки держави (постанова вiд 23 грудня № 1734). До цього перелiку ввiйшло чимало пiдприємств галузi зв`язку. А саме: Державний iнститут по розвiдуванню i проектуванню об`єктiв зв`язку «Укрзв`язокпроект» (Одеса), Одеський науково-дослiдний iнститут зв`язку, Український науково-дослiдний iнститут радiо i телебачення (Одеса), ВАТ «Український iнститут по проектуванню засобiв та споруд зв`язку «Дiпрозв`язок», Державне пiдприємство спецiального зв`язку, Державне пiдприємство «Український державний центр радiочастот», Державне пiдприємство «Український науково-дослiдний iнститут зв`язку», Головне управлiння Державної фельд`єгерської служби України, ВАТ «Укртелеком», Українське державне пiдприємство поштового зв`язку «Укрпошта», ВАТ «Чернiгiвський завод радiоприладiв «ЧеЗаРа».

Фонду державного майна доручено в планах розмiщення акцiй пiдприємств, що не ввiйшли до перелiку пiдприємств, не передбачати залишення акцiй у державнiй власностi, крiм випадкiв, визначених законодавством.

(www.liga.kiev.ua)

Start typing and press Enter to search