Форма заяви

Форму Заяви про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону, можна скачати тут: файл MS Word (35 Kb).

Поштова адреса УДЦР:    03179, м. Київ, просп. Перемоги, 151.

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про звернення громадян” письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Порядок внесення IMEI

Порядок внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону

Законодавство дозволяє ввезти з-за кордону не більше двох мобільних телефонів. Термінали, які ввезено з-за кордону як особисті речі.

Положення про ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв(затверджено рішенням НКРЗ від 05.02.2009 р. № 1338) визначає порядок внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР у дозволеній законодавством кількості.

Відповідно до п. 5.15 Положення, для внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було ввезено з-за кордону без дозволу УДЦР у визначеної законодавством кількості, заявник звертається на адресу УДЦР із заявою про внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ цих терміналів (додаток 11 Положення). У заяві зазначаються коди ІМЕІ терміналів, що ввезено.

До заяви додаються наступні документи:

1. При особистому ввезенні з-за кордону терміналів:
копія митної декларації, у якій зазначені термінали, що ввезені з-за кордону, або копія першої сторінки та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

А саме, оформлена митна декларації (копія), в якій зазначено марку та кількість телефонів з наявністю штампів митного органу України про проведення митного контролю.

Якщо при ввезенні телефону з-за кордону митна декларація не була заповнена, до заяви необхідно додати копії документів, які засвідчують легальність перебування за кордоном, а саме ксерокопії першої сторінки паспорту та сторінки з відміткою про перетинання державного кордону України під час особистого ввезення терміналу з-за кордону.

Порядок перетинання державного контролю громадянами України регулюється Законами України “Про прикордонний контроль” та “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, а також Правилами перетинання державного контролю громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Факт проходження прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку через державний кордон України може бути підтверджено відповідним проставленням відмітки “В’їзд” (“Виїзд”) у паспортному документі.

Для підтвердження інформації щодо перетинання Вами державного кордону України, з метою отримання довідки, Ви можете звернуться до Державної прикордонної служби України (за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26, тел. (044) 527-63-01).

2. У разі отримання терміналів у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях:

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1948 втратила чинність після введення в дію Положення про митні декларації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450.

У цьому разі, для внесення до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів, які було отримано у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях до заяви додаються один із документів, передбачених пунктами 6, 7 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Після опрацювання заявочних документів, працівники УДЦР готують письмову відповідь на адресу заявника про внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних кодів ІМЕІ терміналів або про відмову в реєстрації кодів ІМЕІ із зазначенням причини.

Детальну інформацію щодо внесення кодів ІМЕІ до узагальненої бази даних, Ви можете дізнатись за телефоном консультативного центру УДЦР (044) 422-85-85

Start typing and press Enter to search