У місті Санкт-Петербург (Російська Федерація) завершився 8-й Міжнародний симпозіум з електромагнітної сумісності та електромагнітної екології „ЕМС-2009”.

 

У роботі Симпозіуму взяли участь 294 учасники з 24 країн світу, в тому числі й делегація Українського державного центру радіочастот.

 

У ході пленарних та секційних засідань заслухано 164 доповіді.

 

Найбільшу увагу представників УДЦР привернули питання, пов’язані з профілем роботи українського підприємства. Це, зокрема, проблеми, що стосуються регулювання використання радіочастотного спектру і радіоконтролю; ЕМС в радіоелектронних системах; побудови радіоелектронних пристроїв з урахуванням ЕМС; джерел та впливу природних електромагнітних випромінювань. Зацікавили наших фахівців також електромагнітний моніторинг, вимірювання, сертифікація, вимірювальне обладнання.

 

Всього під час форуму працювало 9 секцій. На одній з них з доповіддю „Автоматизована система загальних користувачів в Україні та її місце і роль у регулюванні використання радіочастотного ресурсу” виступив начальник відділу науково-методичного забезпечення УНТЗ УДЦР Вадим Благодарний (співавторами доповіді є начальник УДЦР Павло Слободянюк та заступник начальника УДЦР Євген Хаіров). Учасники Симпозіуму схвально сприйняли і доповідь начальника сектору супроводу радіомоніторингу УРЧМ УДЦР Миколи Скринника на тему „Технічний радіоконтроль випромінювання в СВЧ діапазоні в Україні” (співавтори – Павло Слободянюк та Артем Сідак).

 

Керівник секції „Регулювання використання радіочастотного спектру і радіоконтроль” завідуючий кафедрою метрології, стандартизації і сертифікації Санкт-Петербурзького державного університету телекомунікацій імені проф. М.А. Бонч-Бруєвича доктор технічних наук, професор І.П.Марченко відзначив, що, на його думку, нині система  радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування в Україні за організацією, структурою та ступенем охоплення РЕЗ є найрозвинутішою на теренах СНД.

 

– Всі проблеми, що виникають у процесі побудови та експлуатації СРЧМ, є типовими майже для всіх країн, – сказав керівник української делегації Вадим Благодарний. – Не є винятком й Україна. Проте, приємно зазначити, що багато з цих проблем є не досить характерними для УДЦР. Вони у нас вже вирішені або знаходяться у стадії вирішення.

 

Інформація, що отримана під час роботи Міжнародного симпозіуму „ЕМС-2009”, буде врахована при час розробці та реалізації заходів з удосконалення системи радіочастотного моніторингу УДЦР.

Start typing and press Enter to search