Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1999 р. № 1571 та наказу начальника УДЦР від 14.09.2011 р. № 395 відбулась атестація працівників керівного складу Українського державного центру радіочастот.

 

Ії організував та проводив відділ кадрів за участі керівників структурних підрозділів та представників профспілкової організації підприємства.

 

Для більш об’єктивної оцінки професійних, організаційних і ділових якостей персоналу, а також визначення спроможності кожного керівника виконувати завдання і функції на дорученій ділянці, було створено 5 атестаційних комісій, які очолили заступники начальника УДЦР.

 

Працівники, які підлягали атестації, визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаним посадам.

 

За словами начальника відділу кадрів УДЦР Галини Голованової, атестування працівників дозволило також визначити кадровий резерв, впровадити нові підходи до планування професійно-кваліфікаційного просування спеціалістів, виявити у фахівців лідерські і професійні якості при доборі на ключові позиції в управлінні структурними підрозділами.

 

Крім того, атестація сприяла зростанню професійної компетентності та підвищенню кваліфікації працівників підприємства.

Рішення атестаційної комісії затверджено наказом начальника Українського державного центру радіочастот Павла Слободянюка.

Start typing and press Enter to search