Атестація начальників філій УДЦР відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств” і має на меті оцінити ділові та професійні якості керівників, рівень виконання ними посадових обов’язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно-правових актах.

 

Згідно з наказами начальника УДЦР було складено і затверджено графік атестації керівників філій та створено атестаційну комісію, яку очолив перший заступник начальника Євген Хаіров.

 

Члени атестаційної комісії, до складу якої увійшли заступники начальника державного підприємства, керівники структурних підрозділів, представники об’єднаної профспілкової організації та відділу кадрів УДЦР, уважно ознайомилися з відгуками-характеристиками на керівників філій, принципово підійшли до всебічної оцінки їх ділових, професійних якостей і результатів діяльності.

 

Як відзначив голова атестаційної комісії Євген Хаіров, члени комісії були вимогливими і в той же час доброзичливими й об’єктивними, зі знанням справ на місцях давали рекомендації щодо усунення недоліків та нарощування виробничих показників.

 

Всі двадцять чотири керівники філій, що підлягали атестації, визнані такими, що відповідають займаній посаді, але двом з них комісія винесла рішення: відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік.

 

– Під час проходження атестації більшість керівників філій показали сучасні підходи до організації управлінської діяльності, поліпшення виконавчої та трудової дисципліни, виконання планів фінансово-господарської діяльності підприємства. – відзначив, підбиваючи результати атестації, начальник УДЦР Павло Слободянюк.

Start typing and press Enter to search