У 1996 році згідно наказу Міністерства зв’язку України № 216 від 09.10.05 р. на базі республіканського центру електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів було створено підприємство – Центр “Укрчастотнагляд” – зі статусом спеціального органу, наділеного повноваженнями щодо присвоєння радіочастот/позивних сигналів, оформлення дозволів на радіоелектронні засоби, контролю за їх роботою у смугах радіочастот цивільного та спільного використання в частині цивільних користувачів, а також контроль за використанням інформаційної інфраструктури держави в частині телекомунікаційних та інформаційних мереж.
Його створення було й необхідним, і своєчасним, оскільки інтенсивне впровадження в Україні дедалі ширшого спектра новітніх телекомунікаційних і радіотехнологій та стандартів вимагало ефективного управління радіочастотним ресурсом. Це довели не лише минулі роки, але й перш за все ті складні задачі та проблеми, в рішенні яких Центр “Укрчастотнагляд” приймав безпосередню участь.
За час, що минув, на підприємстві динамічно відбувалися технічні, організаційні та економічні перетворення, розширювалися його повноваження. Сьогодні метою діяльності державного підприємства “Український державний центр радіочастот” згідно з положеннями законів України “Про телекомунікації” та “Про радіочастотний ресурс України” є забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України в інтересах усіх категорій та груп користувачів, створення умов для впровадження в Україні та подальшого розвитку телекомунікаційних технологій. Підприємству доводиться вирішувати як оперативні, так і стратегічні задачі, виступати не лише в якості експертної, аналітичної структури, але й розробника проектів законодавчих та нормативних документів, а також базових документів галузі – плану використання радіочастотного ресурсу України та таблиці розподілу радіочастот.
У процесі реалізації покладених повноважень Центром “Укрчастотнагляд” було побудовано Єдину автоматизовану систему радіочастотного моніторингу; впроваджено програмно-технічний комплекси для автоматизації робочих місць з планування частотоприсоєнь для окремих видів радіозв’язку та технічного контролю телекомунікаційних мереж; створено Випробувальний центр у складі випробувальної лабораторії та Органу сертифікації техніки зв’язку (ОС “Укрчастотнагляд”), які діють в Системі УкрСЕПРО та здійснюють оцінку відповідності, в тому числі проведення сертифікаційних випробувань технічних засобів (переважно – радіоелектронних засобів). Окрім цього Центр “Укрчастотнагляд” приймає активну участь у суспільно-соціальних заходах, допомагає різноманітним організаціям гуманітарної, наукової, освітньої спрямованості.
Трудовий колектив Центру “Укрчастотнагляд” є стабільним, компетентним, енергійним, творчим. Це досвідчені висококваліфіковані фахівці з усіх напрямків галузі телекомунікацій, які акумулюють досвід радіочастотного менеджменту і мають конкретний план щодо розвитку галузі телекомунікацій.

 

Start typing and press Enter to search